[ Annons ]

Regeringens investeringsstimulans är en vällovlig men missriktad åtgärd som på sikt riskerar att hämma bostadsmarknadens funktion och öka kostnaderna för nybyggnation. Det skriver Stefan Ränk, vd Einar Mattsson i Fastighetstidningens debattstafett om de nya miljardsubventionerna.
Publicerat 1 april, 2015

"En missriktad åtgärd för ett vällovligt syfte"

Regeringens investeringsstimulans är en vällovlig men missriktad åtgärd som på sikt riskerar att hämma bostadsmarknadens funktion och öka kostnaderna för nybyggnation. Det skriver Stefan Ränk, vd Einar Mattsson i Fastighetstidningens debattstafett om de nya miljardsubventionerna.

Vi på Einar Mattsson har varit verksamma på Stockholms bostadsmarknad sedan 1935 och kan överblicka en period av svensk bostadspolitik under mer än 80 år. Under det senaste året har vi sett en historiskt hög produktionstakt och sedan Lehman-kraschen en stark vilja att investera i bostäder från många aktörer.

[ Annons ]

Det var effekterna av finanskriserna på 20- och 30-talen som ledde till att staten klev in för att lindra bostadsnöden och därefter under decennier bygga bort bostadsbristen med statliga subventioner.  Den sociala ingenjörskostnaden stod i centrum och regleringen av finansmarknaden blev omfattande. När bostadbristen var bortbyggd övergick de statliga subventionerna till att upprätthålla sysselsättningen i den inhemska byggindustrin. I början på 1990-talet avvecklades de statliga subventionerna och den svenska bostadsmarknaden började finansieras av slutkonsumenten. Medvetenheten om att det finns en slutkund började spira.

Att rikta stödet till oss mellanhänder är ett beprövat misstag med kända negativa effekter.

De lagar som idag påverkar ett bostadsprojekts tillkomst har dock fortfarande betydande inslag av den centralstyrda processens tidevarv och saknar ofta perspektivet på hur värde skapas för de boende. Även intresseorganisationer har svårt att frigöra sig från det kollektiva perspektivet och hindrar därmed en utveckling för högre produktivitet i produktionsledet och en utvecklande kundrelation i brukarledet. Subventionerna av hyresrättsbebyggelse skapade också den felaktiga uppfattningen i breda grupper om att hyresrätten är det billigaste boendet i jämförelse med äganderätten.

Även om det finns mycket kvar att önska när det kommer till en större respekt för kunden i alla led har utvecklingen ändå gått åt rätt håll sedan de statliga bostadssubventionernas dagar. Vi är många aktörer som idag bygger bättre bostäder till en lägre produktionskostnad än vad vi gjorde för tio år sedan. Vi hade aldrig kommit dit utan konkurrensen oss emellan. Även Allbo-lagen, som ställer krav på att de kommunalägda bostadsbolagen ska drivas på marknadsmässiga villkor, har bidragit till att fler beställare idag driver byggprocesserna till att bli effektivare.

Mot bakgrund av att vi så sakta börjar lämna den centralstyrda bostadspolitiken som orsakat så stor skada och att det inte är brist på kapital är det med förvåning jag läser om förslaget till subventionerade hyresrätter till en politiskt bestämd hyra.

Vill man satsa 3,2 miljarder kronor om året på ökade bostadsinvesteringar ska man istället styra dem mot statliga investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik som regeringens bostads- och infrastrukturministrar förespråkat. Det är där vi får fram ny billig mark för billigare nyproducerade bostäder. Om man vill rikta ett stöd till behövande grupper är direkta bostadsbidrag till bostadskonsumenterna ett bättre akternativ. Att rikta stödet till oss mellanhänder är ett beprövat misstag med kända negativa effekter.

Om förslaget blir verklighet kan man dessutom befara att Allbo-lagen rundas på kommuninvånarnas bekostnad, att social-housing införs i praktiken samt att trycket på byggentreprenörerna minskar och drivet mot högre kvalitet till lägre kostnader dämpas.

Att genomföra en så avvikande kursändring visar på en mycket bestämd egen uppfattning om hur bostadsmarknaden fungerar. Vi delar gärna med oss av 80 års erfarenhet för att hitta vägar fram till en fungerande bostadsmarknad. Låt inte stundens ingivelse om en quick-fix bli en missriktad åtgärd som stoppar en trend med högre byggtakt. Vi kämpar varje dag för att sätta kunden i centrum och vi vill bli belönade av kunden för att vi lyckas med det. Inte för att vi, som tidigare generationer, blir mästare på att hantera ett centralstyrt system.

Stefan Ränk, vd Einar Mattsson

Tidigare i Fastighetstidningens debattstafett:

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige: ”Det hjälpte inte förra gången, det kommer inte att hjälpa nu”

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen: ”Statligt stöd till byggande är en viktig del för att råda bot på bostadsbristen”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]