I Vasakronans lokaler i Kista, Stockholm, står laddningsstolparna redo för elbilar. Foto: Mikael Gustavsen.
Publicerat 4 januari, 2017

En laddad fråga  

Med fler elbilar ökar kraven på laddning i bostadsmiljöer. Numera finns bidraget Klimatklivet som kan ge upp till halva kostnaden för laddstationer.

Gröna och hållbara fastigheter är idag självklart. Tar man ett bredare grepp kring hållbarhet kan det inkludera laddning av elbilar.

[ Annons ]

Laddningsfrågan blir alltmer aktuell, när politiker börjar tala om slutdatum för fossilbilar. Vilket knappast är otänkbart när det nu finns elbilar med både realistisk räckvidd och prislapp. Exempelvis har Renault släppt Zoe, för cirka 220 000 kronor, som har batterier för 40 mil, mätt enligt den europeiska standarden NEDC.

Olle Johansson, vd för Power Circle en branschorganisation som driver frågor kring e-mobility, kan berätta om teknik och bidrag:

– Det krävs en laddbox, som normalt kostar 7 000–15 000 kronor. Sedan tillkommer installationen. Finns el framdraget kan arbetet kosta några tusen. Men finns inte el, kan installationen gå på lika mycket som boxen, berättar han.

Här finns bidrag att söka från Klimatklivet, som sköts av Naturvårdsverket. Det kan ersätta upp till 50 procent av kostnaden för en laddningsstation, dock högst 20 000 kronor per laddpunkt. Stor klimatnytta och minskning av växthusgaser är syftet med Klimatklivet. Alla utom privatpersoner och enkla bolag kan ansöka om detta stöd.

– Elbilsladdning kan vara krävande för fastighetsägaren. Det är mycket att lära för att bli en bra beställare, påpekar Olle Johansson.

Men framtiden är elbilar, och därför måste fastighetsägaren satsa, är hans övertygelse.

Uttag för motorvärmare duger inte för regelbunden laddning. En laddbox tillför snabbare och säkrare laddning samt funktioner för debitering, övervakning och laststyrning. Om laststyrning används kan fler bilar laddas utan att uppgradera fastighetens huvudsäkring.

– En studie om energilager gav slutsatsen att många fastigheter har överdimensionerade huvudsäkringar. Ett par bilar bör då inte vara några problem alls, men det måste avgöras från fall till fall, säger Olle Johansson.

Med laststyrning i laddboxen blir det plats för ännu fler elbilar, eftersom den kan omfördela och begränsa effektuttaget.

– Det går att göra mycket med smart styrning idag, säger Olle Johansson.

Laddboxar finns från en rad aktörer. En möjlighet är att köpa boxen separat och låta en elektriker installera den. Man kan även anlita de specialistföretag som gör nyckelfärdiga installationer och säkerställer att allt fungerar.

Mod3 Typ2 standard
Mode 3 är en definition som ställer vissa krav på laddning, bland annat kring elsäkerhet. Typ 2 är en kontakttyp som är vanlig på europeiska fordon.

Hur framtidssäkra är då dagens laddboxar?
– Själva laddningen är framtidssäker om man investerar i standarden Mode 3 Typ2, men enklare boxar kan sakna möjlighet till uppkoppling, mätning och debitering. Inom Klimatklivet är det dock krav på att utrustningen ska vara förberedd för detta, nämner han.

ulf_naslund_fotografgustavkaiser-3
Ulf Näslund, Vasakronan

”Folk vill ladda gratis”

Vasakronan har sedan två år ett pilot-projekt med laddstationer i sina kommersiella fastigheter. Svårigheten har varit att hitta en affärsmodell och få betalt.

– Vi måste göra ett omtag på affärsmodellen. Betalningsviljan är dålig bland hyresgästerna, många tycks vilja ladda gratis, berättar Ulf Näslund, som samordnar Vasakronans satsningar på laddstationer.

Intresset är ändå stort, det är många hyresgäster som aktivt efterfrågar laddning, uppger han. Men när de fått veta kostnaden, så svalnar intresset.

Hittills har laddning kostat på 600 kr/månaden utöver vanlig p-hyra, vilket ska vara självkostnadspris enligt Ulf Näslund. Hyresgäster med fast p-plats får betala 1000 kr/månaden för laddning – denna högre avgift då man vill att varje laddplats ska betjäna flera elbilar.

Översynen av affärsmodellen landar knappast i att merparten av p-platserna får laddning. Det ska inte behövas:

– Bilarna får större batterier och behöver inte alltid ladda på arbetet. Man kommer bara att ladda vid behov i våra laddare, eftersom det blir dyrare än laddning hemma. Vi landar nog i en modell där man bara laddar den stund man behöver, och betalar den energi man fyller på.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]