Dag Måhlstrand, innovationschef på Tyréns.
Publicerat 12 december, 2019

En innovativ kultur

Dag Måhlstrand, som sedan september är innovationschef på Tyréns, menar att innovations- och hållbarhetsfokus går hand i hand.

Hur arbetar ni för att främja innovation?

[ Annons ]

– Kulturen är superviktig. Vi arbetar aktivt med våra värderingar: samspel, nyfikenhet och öppenhet. Något vi förknippar starkt med innovationskraft, men också med vår ledarskapskultur – man måste få ta risker. Alla ska känna att de kan ta initiativ till att testa nya idéer. Den sista nyckeln är vår ägarstruktur, som stiftelse kan vi arbeta utan extern påverkan och med långsiktiga tidsperspektiv.

Hur vill du utveckla innovationskraft?

– All innovation utgår från att lösa ett problem för slutanvändaren. För oss handlar det mycket om att bli mer lyhörda och se behov utifrån det perspektivet. Innovation är ingenting som kommer av att bara vänta, så vi har flera innovationscoacher som både genererar och hanterar nya idéer.

Hur ser du på er roll i det hållbara samhällsbyggandet?

–Vi står inför stora utmaningar, inte minst ur ett klimatperspektiv. Men även andra utmaningar, som att offentliga verksamheter får mindre resurser. Då krävs högre effektivitet och där kan en stark innovationskraft skynda på digitaliseringen. Innovation och hållbarhet hör ihop. Vår roll är att stötta och se nya behov hos våra kunder som leder till en hållbar utveckling.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]