[ Annons ]

Jan Jörnmark. Bakgrund: Doktor i ekonomisk historia och flitig debattör. Har författat bland annat böckerna Övergivna platser och Avgrunden. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 15 januari, 2019

”En hyresrätt kan vara bra några år, inte ett helt liv”

Jan Jörnmark, ser regleringen 1942 som början av en utarmning av den inre staden. Den ledde till att människor flyttade allt längre ut och att de återkom först när marknaden för bostadsrätter växte. Nu vill han att Göteborg gör som Stockholm och ombildar hyresrätter till bostadsrätter.

Vad ser du som främsta anledningen till utflyttningen från staden?

[ Annons ]

– Allt började 1942 då omflyttningen minskar och befolkningen i städernas centrum åldras. I en vanlig svensk stad har halva befolkningen försvunnit från 1942 till 1970. 1942 är också samma år som hyresregleringen införs. Något annat samband finns inte att hitta och ingen har heller kunnat förklara för mig varför det skulle vara attraktivt att flytta längre och längre ut från centrum ända fram tills vi på 90-talet får en prismekanism och en bostadsrättsmarknad som förändrade bilden.

Vad hade hänt om det inte införts en hyresreglering?

– Folk hade förstås spritts längre ut från centrum ändå, men det hade inte skett i den omfattningen som det nu gjorde. Titta på områden som Råslätt i Jönköping eller Angered utanför Göteborg, stadsdelar som växer upp och ligger en bra bit från centrum. Det är också en utveckling som leder till att bilberoendet ökar.

Bör det vara två parallella hyresmarknader, en fri och en som vänder sig till de som inte har råd?

– Ja, ett bruksvärdessystem där alla ska kunna hyra en billig hyresrätt är en omöjlighet eftersom nyproduktionen aldrig kan konkurrera med de äldre beståndets hyror. Därför måste vi börja tala om social housing eller affordable housing till svaga grupper, tyvärr fortfarande politiskt omöjligt eftersom det finns en tro på att det ska vara en enda hyresmarknad.

Du konstaterar att utvecklingen gått från hyrt boende till eget hem. Är det bra?

– Så vill folk bo visar många studier. En hyresrätt kan vara bra några år men inte under ett helt liv. Människor inser även att egna hem långsiktigt är en bra investering. Intresset för bostadsrätter är även positivt för fas-tighetsägare av hyreshus eftersom det ökar värdet av deras fastigheter.

I Stockholms stad vill man åter ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Är det bra?

– Ja, och det borde även ske i Göteborg. Där har kommunens bolag inte sålt en lägenhet sedan 1970 vilket lett till att folk flyttat till radhus och villor och vi har fått en långsiktig utarmning av vissa delar när inkomsterna minskar. De resursstarka som lämnat är de som skulle ställt krav på att det är polis på plats och att skolan fungerar.

Du startade partiet Demokraterna i Göteborg. Tänker du engagera dig i stadens bostadspolitik?

– Vi får se. Visst har jag intresse av att det händer saker i Göteborg eftersom jag sett denna utarmning. Betänk att Göteborg har 75 000 allmännyttiga lägenheter vilket är mer än hälften av hyresmarknaden i kommunen.  Det bor 126 000 göteborgare i områden där det bara är hyresrätter, det finns ingen motsvarighet till något liknande i Stockholm. Blandningen av bebyggelse gör även Stockholm till en attraktivare stad än Göteborg.

[ Sammanfattning ]
Vad gäller saken?
Vad: Den nya rapporten ”Täthet och stadsutveckling” som beskriver de strukturella förändringarna på bostadsmarknaden.
Varför: För att förklara varför stadens centrum utarmats.
Slutsats: Gör det enklare för folk att äga sina bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]