[ Annons ]

Foto:Shutterstock.
Publicerat 26 juni, 2020

En het debatt om lägeshyror väntar

Nu är det klart. Utredningen som ska se över om hyrorna speglar lägenheternas läge och kvalitet är tillsatt. En het fråga som till och med kan leda till att regeringen fälls. Fastighetstidningens David Grossman gör en analys av frågan

Redan samma dag som Per Bolund utsågs till bostadsminister var han tydlig med att en utredning om ”marknadshyror” var något han motvilligt fått i knät på grund av uppgörelsen med Centern och Liberalerna. Länge fanns misstankar om att den röd-gröna regeringen skulle lägga detta direktiv från januariöverenskommelsen långt ner i högen. 

Till vänster mullrar Jonas Sjöstedt som har hotat med att fälla regeringen om det införs marknadshyror och Nooshi Dadgostar, tilltänkt som efterträdare till Sjöstedt, är än skarpare i denna fråga. Till det Hyresgästföreningen, som kallar utredningen för ”totalt tondöv”. 

[ Annons ]

Men nu är alltså denna heta potatis uppe på bordet, kanske efter viss ”övertalning” av stödpartierna. Ordförande för kommissionen är Sophia Mattsson-Linnala, tidigare bland annat vd för Rikshem och Huge Fastigheter samt chef för finans- och ekonomienheten på Sveriges Allmännytta (tidigare SABO). 

Under tiden på Huge påtalade Sophia Mattsson-Linnala behovet av en mer rörlig hyra som speglar standard vid renoveringar, och hon anses i branschen vara en person som förstår de affärsmässiga villkoren som bostadsbolagen måste förhålla sig till.  De övriga två ledamöterna är Carl Olof Nilsson Öhrnell, hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Jönköping, som man antar mest kommer att analysera hyresskyddet om hyror höjs, och Tor Borg, analytiker på Boverket. Han har tidigare varit chefsekonom på SBAB.

Utredningen med namnet Läge och kvalitet i hyressättningen är en klart känsligare utredning än den om fri hyressättning vid nyproduktion som tillsattes i april. För nyproduktion anser rätt många bedömare att det i princip redan råder marknadshyror. Så är det inte för stora delar av det befintliga beståndet, inte minst i det som byggdes åren 1930–1980.  I dessa fastigheter går det att hitta attraktiva lägenheter med relativt låg hyra, tydligt är att de lägenheterna också har längst kötid till i Stockholms bostadsförmedling. 

Frågan om läget och hyran är något som diskuterats (ofta hetsigt) i säkert 40 år. Mest i Stockholm, där motsättningarna varit störst mellan värdar och hyresgäster. Nu har parterna delvis närmat sig varandra med en så kallad differentiering där hyror i mer attraktiva områden fått extra höjningar. Skillnader i hyra för likvärdiga bostäder i centrala delar av stan är enligt Hyresgästföreningen mellan 20–30 procent högre än i områden längre ut. 

En knivig fråga för utredarna blir förstås att värdera vad som är en rimlig hyra för läge och kvalitet. I olika jämförelser, ofta presenterade av Hyresgästföreningen, är det priserna på bostadsrätter som är mallen, och överfört till hyresmarknaden skulle det leda till rejäla höjningar i storstädernas centrala delar. 

Från fastighetsägares håll har man föreslagit olika modeller av lösningar. Bland annat som i Tyskland, med en referenshyra som speglar de hyror som värd och hyresgäster kommer överens om i ett område. Generellt vill man ha större möjlighet att hitta individuella lösningar. 

I direktiven till utredningen påtalas det att man på mindre orter saknar en utvecklad hyresmarknad och att efterfrågan på hyreslägenheter är låg. I vissa fall kan det vara motiverat att det återspeglas i hyressättningen, menar direktivförfattarna. Här finns säkert farhågor hos fastighetsägare i glesbygd att utredarna kommer fram till att hyror i mindre attraktiva områden bör sänkas. 

Något som upprepas gång på gång i direktiven är att det ska ”göras en avvägning mellan olika intressen och har flera bostadssociala inslag. En förändring av hyresnivåer ska göras på ett ansvarsfullt satt och inte leda till att hyresgästernas besittningsskydd undergrävs” 

Det är förstås högst oklart hur denna avvägning mellan intressen går att göra i en så känslig och politiskt het fråga. Räkna med att det blir heta diskussioner vad än denna kommission kommer fram till den 30 juni nästa år 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]