Linköpings universitets nya studenthus. Foto: Lasse Hejdenberg
Publicerat 5 november, 2019

En hälsosam och hållbar dagsljusupplevelse

Linköpings universitets nya studenthus sticker ut. Inte bara för att det är betydligt högre än övriga byggnader på campusområdet. Det har även lyckats uppnå Swedish Green Buildings högsta certifiering Miljöbyggnad Guld.

Miljöbyggnad Guld ställer höga krav på energiprestanda, dagsljus och inneklimat. Det rum som sticker ut visuellt i byggnaden är det nya biblioteket.

[ Annons ]

– Det här ska vara en identitetsskapande mötesplats för hela campus och en plats för såväl möten som studier, säger Linda Matsson, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Biblioteksrummet, i fyra våningar, är utformat för att optimera dagsljusinsläppet. Rummets trappande form bidrar till att föra ner dagsljus som reflekteras in på våningsplanen även längre ner i byggnaden. Att använda dagsljus tillsammans med synligt trä har många hälsofördelar, bland annat är det flimmerfritt, ger hög visuell prestanda och gör människor piggare. Forskning vid Linköpings universitet har också visat att exponering för trä bidrar till människors välbefinnande.

1. Byggnadens yttertak är utformat för solel, med optimerat takfall efter väderstreckens förutsättningar. Solcellerna på taket står för 75% av fastighetens elförbrukning.

2. Primärbalkarna i limträ är placerade i öst-västlig riktning för att minska bländning vid solinstrålning från söder.

3. Korslimmat massivträ från tillverkningen av fasadelementen har tagits till vara och använts för taket ovanför arbetsytorna.

4. Fasaden består av våningshöga välisolerade massivträelement. Massivträet är synligt in mot rummet vilket skapar karaktär.

5. Kontorsytor har i huvudsak placerats på den norra sidan av byggnaden för att säkerställa ett bra inomhusklimat och minska risken för bländning.

6. Omkring 40 procent av all inredning är återanvänd från det gamla biblioteket eller har hämtats från olika förråd.

7. De två fönstren ovanpå varandra ger bra dagsljus på bordsytor, både direkt innanför fasaden och längre in i byggnaden, samtidigt som den begränsade mängden glas säkerställer god isolering. Den yttre fasaden överlappar delvis fönstren för att balansera ljus- och värmeinsläpp. Fönstrens storlek varierar kraftigt med behovet av dagsljus i rummen på insidan och är utvecklad med hjälp av parametrisk design.

8. Bibliotekets trappor och bjälklag hänger i takkonstruktionen av limträ. Dragstagen bidrar även till att reflektera ner ljus.

9. Det synliga träet som genomsyrar hela byggnaden har ljusats upp med vitt pigment för att kunna reflektera och sprida dagsljus för optimal ljusåtergivning.

Fastighetsägare: Akademiska hus
Arkitektbyrå: White Arkitekter
Storlek: 16 000 kvm

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]