En plats fri från förväntningar där en kan känna sig trygg - det är ledorden för Frizon. Foto: Tyréns
Publicerat 22 november, 2016

En Frizon för unga tjejer

I början av november invigdes Frizon, en jämställd mötesplats, i Årstidernas park i Umeå. Frizon är en av Sveriges första offentliga utemiljöer som fokuserar på unga tjejers möjlighet  att ta plats i det offentliga rummet.

– Varför det blev just en park finns det flera skäl till. Forskning visar på att tjejer försvinner snabbare från anlagda platser såsom lekparker och fotbollsplaner än killar.  Istället har vi skapat en plats där man kan hänga, lyssna på musik och prata vilket är en plats som är tillgänglig för alla, berättar Carl Arnö, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Tyréns i Umeå.

[ Annons ]

Det är konsultföretaget Tyréns som på uppdrag av Umeå kommun stått för landskapsarkitektur, konstruktion, ljusprojektering och ljusgestaltning. Efter en dialog med unga tjejer i kommunen har företaget utvecklat idéer och utformat en jämställd och inbjudande plats för möten och samtal. Syftet har varit att skapa en plats där alla ska få känna sig välkomna.

– Vi hade en workshop i januari med tjejer i högstadie- och gymnasieålder på plats i parken. Dialogen med de unga tjejerna har varit grundläggande för det här arbetet.  Centrala begrepp under arbetet var ”trygghet” och en plats ”fri från förväntningar” och det är några av koncepten som har legat till grund för vårt fortsatta arbete.

Årstidernas park är en central park i Umeå där många ungdomar rör sig. Platsen är utformad med ett ovalt tak med fönster i olika färger. I frizonen finns sittkorgar som har hämtat inspiration från karusellen ”Virvelvinden”. Förutom att skapa en plats som är trygg, ljus och inbjudande fanns det önskemål om att det skulle finnas möjlighet att koppla upp sin telefon och kunna spela musik från den, något som nu har blivit verklighet.

– Förutom konkreta önskemål som exempelvis att kunna streama musik har vi ständigt haft trygghet i åtanke, säger Carl Arnö. Vi har planerat och omprövat våra argument mot målgruppens behov och önskemål flera gånger vilket har varit jätteviktigt. Vi kan inte skapa miljöer som bara är trygga och tillgängliga för halva befolkningen. För oss på Tyréns är det en ära att få jobba med den här typen av projekt där vi kan bidra till att göra genusfrågan mer självklar i fysisk planering, det är den inte i dag.

Hur skapar man en plats fri från förväntningar – där unga tjejer kan känna sig trygga?

– Hos samhället i stort finns en medvetenhet att man vill jobba med genusfrågan, men det finns också en stor kunskapsbrist kring vad det innebär. Genusexperter kan inte jobba med samhällsplanering och vi är inte experter på genus – vi behöver lära från, och utbilda, varandra. Parken är ett angreppssätt för att sätta genus i fokus, men också ett experiment. Vi vet inte hur utfallet kommer bli i och med att det är höst och kallt. Vi får se hur parken används i vår och sommar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]