Forsatt uppåt. Reinhold Lennobo diskuterar förutsättningarna på den Nordiska marknaden med Harri Hiltunen och Jannick Nytoft
Publicerat 12 september, 2018

En fortsatt stabil nordisk investerarmarknad

"A safe haven". Så kan läget på den nordiska investerarmarkmaden sammanfattas om man ska tro företrädarna för fastighetsägarorganisationerna i Danmark, Finland och Sverige.

Norden kommer med största sannolikhet att fortsätta vara en säker plats för investeringar. När Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna, Harri Hiltunen, VD Finlands Fastighetsförbund och Jannick Nytoft, Administrerende direktør Ejendomsforeningen Danmark, möttes på scenen på Nordic Property Expo i Göteborg var de tämligen överens.

[ Annons ]

De kunde alla tre blicka tillbaks på ett guldkantat år. Transaktionsvolymen på den nordiska transaktionsmarknaden stod för hela 15 procent av den totala europeiska marknaden förra året. Det var också en rekordhög andel utländska köpare, 43 procent. Både bostads- och kommersiella fastigheter lockade.

Vissa skillnader finns i de tre ekonomierna. Reinhold Lennebo beskrev en mycket ljus svensk marknad, även om man kan se vissa med vissa orosmoment på horisonten.

– I ett globalt perspektiv är ett stundande handelskrig det största hotet. Ur ett mer lokalt perspektiv är den dysfunktionella bostadsmarknaden i Sverige ett fortsatt stort problem, sa Reinhold Lennebo.

Harri Hiltunen konstaterade att den finska ekonomin är mitt uppe i att återhämta sig. Ett läge som lockar hela 70 procent utländska investerare till fastighetssektorn.

– Finland hade fram till mitten av 90-talet en mycket stark landsbygdspolitik. Nu har den policyn ändrats. Det innebär dock att Finland har legat efter Sverige när det kommer till urbanisering. Men nu ångar den på mycket snabbt.

Danmark har inte helt återhämtat sig, menade Jannick Nytoft, vilket å andra sidan betyder att det finns en väldigt stark potential för de investeringar som görs att växa.

Det märktes ett tydligt intresse i publiken när Harri Hiltunen beskrev effekterna av den finska avreglerade hyresmarknaden.

– Hyresnivåerna steg inte så snabbt som många befarat. Avregleringen 1995 gjorde det också möjligt för den privata hyressektorn att växa. De senaste åren har många internationella investerar lockats hit.

Harri Hiltunen menade att en framgångsfaktor är att hyresmarknaden befinner sig i balans med det ägda boendet.

– Om hyressektorn drar iväg söker sig folk över till det ägda boendet, konstaterade Harri Hiltunen.

Reinhold Lennebo önskade att man oftare kunde se till de goda erfarenheterna från Finland i den svenska debatten.

– Att Finland har inslag av social housing blir tyvärr ett skynke.

Sist fick de tre företrädarna göra en snabb pitch för att investera i just sitt land.

– I Danmark är priserna fortfarande låga, vilket innebär en stor potential, sa Jannick Nytoft.

Det finska svaret var kort och koncist:

– If you are in eurozone, please come to eurozone, sa Harri Hiltunen.

Ett svar Reinhold bara kunde nicka instämmande till. Hans argument för att investera här får nog sägas vara mycket svenskt.

– Vi har en transparent marknad med standardiserade kontrakt vilket håller nere transaktionskostnaderna. Det innebär också en säkerhet att man relativt enkelt kan lämna marknaden om det av någon anledning blir nödvändigt

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]