Viktoria Walldin, socialantropolog på White Arkitekter. Fotograf: Petter Cohen.
Publicerat 9 mars, 2018

”En fjärdedel av all nyproduktion bör ha lägenheter med inkomstbaserade hyror”

Hon växte själv upp i miljonprogrammet och ser hur Sverige blir allt mer segregerat. Men socialantropologen Viktoria Walldin på White arkitekter är ändå hoppfull inför framtiden. Hon tror att lösningen kan vara subventionerade lägenheter.

Viktoria Walldin växte upp på Malmvägen i Sollentuna. Området hade mycket dåligt rykte och ansågs vara ”Sveriges farligaste getto”. I dag har hon nytta av erfarenheterna från barndomens gator i sitt arbete som socialantropolog hos White arkitekter. Hon jobbar dagligen med integrationsfrågor och känner oro inför den ökade segregationen.

[ Annons ]

– Jag gör ibland uppföljningsstudier till byggherrar på nybyggda områden. Den första frågan jag brukar ställa till de boende är: ”Vem tror du är din nya granne?” Alla svarar: ”Min gamla granne.” Det är ett samhällsproblem, men det är inte konstigt att det blir så, säger hon.

Viktoria Walldin menar att dagens bostadspolitik försvårar för integrationen, eftersom klyftan mellan invandrare och svenskar har blivit för stor. En åtgärd som hon anser skulle kunna verka för ökad integration är social housing.

– En fjärdedel av all nyproduktion bör ha lägenheter med inkomstbaserade hyror. Den frågan driver jag hela tiden. Hyressubventioner ger mer integrerade områden. Det kommer att ta tid, men det är en lösning på problemet.

Hon tar Wien som exempel, där man utgår från att social housing är något för alla – och inte bara för de med lägst inkomst.

– Det ska även vara för medelklassen eftersom de vill ha råd att bo stort. I Wien har de en skatt som alltid subventionerar nybyggnation. Det ska inte kosta mer än 6 000–7 000 kronor att ha 90 kvadratmeter. Och det här gäller alltså den kommunala marknaden. Utöver den har du den privata marknaden. De har fifty–fifty på det där, och det tycker jag vore en bra lösning även för Sverige.

Social housing

Hyreslägenheter riktade mot resurssvaga grupper som tillfälligt eller permanent är undantagna från den ordinarie bostadsmarknaden. Det ska inkludera ett system för att fördela bostäderna till dessa grupper.

Hon efterlyser även ett större samarbete mellan kommunerna i förorten. Hon tar Järva som exempel på ett område som skulle kunna dra nytta av att närliggande kommuner strävar mot ett gemensamt mål och hjälps åt ekonomiskt.

– Om vi zoomar ut från Järva hittar vi Sollentuna, Sundbyberg, Solna och Järfälla. Vad händer om dessa kommuner skulle börja samarbeta ekonomiskt med service, vård och skola? Jag tror att statusen skulle höjas i dessa områden, och att det skulle leda till att fler svenskar flyttar dit. Eller svenskar, förresten. Det handlar ju inte om etnicitet egentligen, utan om privatekonomi. Och det är ju det här som är en del av problemet.

Jag efterlyser ett större samarbete mellan kommunerna i förorten.

Viktoria Walldin må vara partisk, med tanke på sin uppväxt, men hon är positivt inställd till de ofta utskällda miljonprogrammen, som hon kallar för en planeringshimmel.

– Hur många nybyggda treor har två toaletter i dag? De här är väldigt bastanta och välplanerade lägenheter, och vi ska stärka och ta hand om de värdena. Vad vi dock behöver göra är att energieffektivisera dem, vilket borde ha gjorts för pengarna i stället för de massiva renoveringarna som nu genomförs, vars enda syfte är att möjliggöra hyreshöjningar.

Integration handlar inte bara om bostäder, utan även om de gemensamma platser, utrymmen och arbetstillfällen som utgör ett bostadsområde. Och där är Sidas flytt till Botkyrka ett utmärkt exempel på något som kan leda till en ökad integration, enligt Viktoria Walldin.

– Vi har ju haft politiker som tillfälligt flyttar ut till Rinkeby, och det är ju inte trovärdigt. Men jag tror att det är jättebra om man gör sådana här saker på riktigt, som Sida gör nu. Det skapar kanske arbetstillfällen för människor som bor där och saknar kontaktnät. Och dessutom är jag säker på att de svenskar som jobbar där ute kommer att få en mycket mer positiv bild av Botkyrka när man börjar interagera med folket där.

”När det investeras i ett område så står det för någonting viktigt”

”Integration handlar om mjuka värden”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]