[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 26 juni, 2023

En bra väg in i branschen

Trots att många arbetsgivare visar toppresultat som bra arbetsplatser är fastighetsbranschen anonym. Feriearbete är ett sätt att råda bot på det

Orsakerna kan förstås vara flera, men det som brukar nämnas vid undersökningar är att ungdomar inte känner till den bredd som finns i fastighetsbranschen och fördelarna med att arbeta i den.

Ett sätt att få till en ändring är att ”visa upp sig” och anställa feriearbetare, vilket många gör. Genom att ge fler chansen kan branschen marknadsföra sig som ett attraktivt yrkesval.

[ Annons ]

När du anställer feriearbetare är det viktigt med en grundlig introduktion. Feriearbetet bör ske under ledning och tillsyn av en kunnig och intresserad handledare som finns till hands under hela feriearbetet för att ge råd och stöd.

Bland det allra viktigaste är att minderåriga feriearbetare hanteras utifrån de särskilda arbetsmiljöfrågor som gäller:

  • Arbetsgivaren måste ta särskild hänsyn till den minderåriges förutsättningar. Säkerheten mot olycksfall, belastningsskador, skador från buller och vibrationer och annat som kan ha skadlig inverkan på hälsa eller utveckling i fysiskt, psykiskt eller socialt avseende ska vara betryggande.
  • Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning med särskild hänsyn till den minderåriges fysiska och psykiska förutsättningar för jobbet.
  • Den minderårige ska gå igenom utbildning och tillgodogöra sig instruktioner om arbetet som behövs från skyddssynpunkt och med hänsyn till den minderåriges ålder och mognad.
  • Arbetsgivaren ska informera vårdnadshavaren till barn under 16 år om den minderåriges arbetsuppgifter, risker och eventuella skyddsåtgärder. Vårdnadshavaren måste ge sitt medgivande.
  • Skyddsombud ska underrättas om att företaget anställt en minderårig.
  • Minderårig ska ha minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö” finns också regler om arbetstider för minderåriga i olika åldrar och hur arbetstiden får förläggas. I bilagan finns en uppräkning av riskfyllda arbetsuppgifter. Huvudregeln är att minderåriga aldrig får utföra de riskfyllda arbetsuppgifter som finns i listan om inte något av undantagen är uppfyllt.

Karl Engman, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]