Publicerat 24 augusti, 2015

"En återställare inte lösningen på bostadsmarknadens problem"

Bostadsminister Mehmet Kaplan vill stärka hyresrätten för att komma tillrätta med bostadsbristen. Den politiska inriktningen presenterade han tillsammans med justitieminister Morgan Johansson i en debattartikel i slutet av juli och tillsatte samtidigt en utredare med uppdrag att stärka hyresgästernas ställning. Det är bra att regeringen förstår att bostadsbristen inte bara får konsekvenser för den enskilde […]

Bostadsminister Mehmet Kaplan vill stärka hyresrätten för att komma tillrätta med bostadsbristen. Den politiska inriktningen presenterade han tillsammans med justitieminister Morgan Johansson i en debattartikel i slutet av juli och tillsatte samtidigt en utredare med uppdrag att stärka hyresgästernas ställning.

[ Annons ]

Det är bra att regeringen förstår att bostadsbristen inte bara får konsekvenser för den enskilde utan också för möjligheterna till fortsatt tillväxt. Där spelar hyresrätten en särskilt viktig roll för en fungerande bostadsmarknad. Det lyftes fram av Långtidsutredningen som i våras föreslog en reform av hyresmarknaden i fyra steg för att öka utbudet av hyreslägenheter.

Jag är den förste att skriva under på att vi inte ska ha oseriösa hyresvärdar som struntar i sina hyresgäster.

Tyvärr landar regeringen i slutsatsen att det som krävs är en återställare. Reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter ska skärpas, förvärvslagen återinföras och byggsubventioner komma tillbaka. Det är som jag skrev i min replik till statsrådens debattartikel fel medicin mot bostadsbristen.

Investeringsstöd har prövats som verktyg för bostadsbyggande förut, men avskaffades 2006. Sedan dess har bostadsbyggandet ökat kraftigt, med undantag för åren kring finanskrisen 2008 när efterfrågan på nya bostäder minskade, för att nu ligga på den högsta nivån sedan mitten av 90-talet.

För att öka bostadsbyggandet ytterligare är det inte subventioner som krävs. I stället bör regeringen bland annat satsa på utbyggd infrastruktur. Då skapas nya attraktiva lägen för bostadsbyggande, med större effekt än vad som kan uppnås med tillfälliga byggsubventioner.

Regeringen vill att den nytillsatte utredaren ska kartlägga i vilken utsträckning fastighetsägare missköter förvaltningen och konsekvenserna av att förvärvslagen avskaffades. Jag är den förste att skriva under på att vi inte ska ha oseriösa hyresvärdar som struntar i sina hyresgäster. Men samtidigt är jag övertygad om att de fall vi ser är avarter som kan hanteras med nuvarande regelverk i ett system som åtminstone i det avseendet fungerar väl.

Regeringen lyfter också fram de förenklade möjligheterna till uthyrning av bostadsrätter i andra hand som ett problem. Jag har svårt att förstå hur minskade möjligheter till uthyrning skulle bidra till att öka antalet tillgängliga bostäder. Här borde utredningen i stället fått i uppdrag att se över hur utbudet av bostäder kan öka och samtidigt skapa ett regelverk som ger trygghet för både andrahandshyresgästen och uthyraren.

Slutligen vill regeringen att hyresgästernas inflytande vid renoveringar ska stärkas. Men hyresgästernas inflytande är redan reglerat i lag och dessutom kompletterat med råd från Boverket kring information och boendedialog.

Här är det viktigt att komma ihåg att renoveringar inte bara görs för befintliga hyresgäster utan också är ett sätt för fastighetsägare att skapa attraktiva och moderna lägenheter för framtidens hyresgäster. Fastighetsföretagande är en långsiktig verksamhet och det är viktigt att det finns utrymme att skapa bostäder som är långsiktigt efterfrågade. Ett faktum som regeringen tycks bortse från.

Bland de frågor som borde utredas återfinns möjligheten att införa en låg moms på hyran för att stimulera nyproduktion av hyreslägenheter, hur en övergång till ett reformerat hyressättningssystem kan inledas, hur planprocessen kan förkortas ytterligare samt en översyn av flyttskatter och hur samhällets  stöd för ekonomiskt svaga hushåll kan utformas.

För att komma tillrätta med bostadsbristen behöver fokus ligga på hur utbudet av bostäder kan öka, inte minska. Det sista bostadsmarknaden behöver då är en återställare.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Reinhold listar:

  • En bredare bostadsutredning borde funnits med bland regeringens reformidéer.
  •  Infrastrukturen är nödvändig för vår bransch – här måste Sverige gasa!
  •  Nu snart Midnattslopp, orientering och Lidingölopp – härligt!

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]