Andreas Sjöberg är ny vd för Fastighetsägarna MittNord.
Publicerat 28 maj, 2019

”En annan utveckling utanför storstäderna”

Andreas Sjöberg är ny vd för Fastighetsägarna MittNord. Han var tidigare affärschef och vice vd, med en bakgrund inom pr och kommunikation.

Vad blir din huvudsakliga uppgift som ny vd?

[ Annons ]

– Att ha örat mot marken. Vi är en stor organisation med många olika typer av hyresvärdar och vi måste bibehålla vårt medlemsfokus. Men vi vill också bli ännu tydligare i vår roll som affärsskapande partner till våra medlemmar.

Hur ska ni göra det?
– Vi kan och vill vara ett fortsatt stort stöd i frågor som utvecklar branschen, exempelvis digitalisering och hyresförhandlingar. Vi måste också förtydliga vår och våra medlemmars roll i samhällsbygget. Tillsammans bidrar vi med mycket, inte bara genom arbetstillfällen och tillväxt. Det är våra medlemmar som skapar de mötesplatser, lokaler och bostäder som är centrala för region- och stadsutvecklingen.

Men det kräver samarbeten?
– Ja, vi samarbetar med en rad regionala och lokala aktörer  och inte minst inom Treparten med Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta på regional nivå. Där har vi samsyn kring vissa saker och kan närma oss varandra i andra. Ett exempel på samverkan där vi kan göra mer är utvecklingen i våra små och medelstora stadskärnor som går från att vara handelsplatser till mötesplatser.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]