[ Annons ]

Fredrik Karlsson, vd och grundare av Twitch Health, tycker att fler fastighetsägare borde investera i hälsokoncept.
Publicerat 9 juni, 2023

En aktiv arbetsplats kan ge trippelvinst

Att erbjuda hälsotjänster till sina hyresgäster kan ge fastighetsägare en trippelvinst – för deras egen ekonomi, för hyresgästernas varumärke som arbetsgivare och för medarbetarnas hälsa.

Dagens marknad för kommersiella fastigheter väcker oro bland fastighetsägare och investerare. CityMark Analys senaste kartläggning visar att vakansgraden under våren 2023 i centrala Stockholm är den högsta sedan 2010. Mycket tyder på att utbudet av kontorslokaler ökar vilket gör att konkurrensen skärps. Detta ökar behovet för fastighetsbolag att förbättra sitt erbjudande för att locka till sig hyresgäster.

För att möta denna utmaning har vissa företag börjat integrera hälsokoncept på arbetsplatsen. Och hälsokoncept för fastighetsägare handlar inte bara om mjuka värden: enligt en amerikansk undersökning av MIT Real Estate Innovation Lab, så genererar byggnader med hälsocertifiering mellan 4,4-7,7 procent högre hyresintäkter per kvadratmeter än icke-certifierade motsvarigheter.

[ Annons ]

Det svenska fastighetsföretaget Corem erbjuder i sin fastighet Solna Gate ett hälsoprogram i samarbete med Twitch Health, som arbetar med att skapa arbetsmiljöer som prioriterar friskvård och medarbetarnas hälsa, och samtidigt främjar produktivitet.

Fredrik Karlsson, vd och grundare av Twitch Health, tycker att fler fastighetsbolag borde fokusera på hälsoarbetet.

– Som samhälle har vi insett vikten av hälsa och friskvård i alla aspekter av livet, inklusive arbetsplatsen. Genom att integrera hälsokoncept och friskvård på arbetsplatsen kan fastighetsägare inte bara förbättra sin ekonomiska ställning, utan också bidra till hälsan hos hyresgästernas medarbetare och samhället i stort, säger Fredrik Karlsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]