Publicerat 10 februari, 2022

Emilshus ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Emilshus redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 280,4 miljoner kronor (182,6), en ökning med 53,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 131 miljoner kronor (85,6), en ökning med 53,0 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 468,9 miljoner kronor (175,9). Orealiserade värdeförändringar
förvaltningsfastigheter ingår med 453,2 miljoner kronor (137,5).

Resultat per aktie hamnade på 7,07 kronor (2,91).

Substansvärde per aktie låg på 23,48 kronor (16,60).

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2021 en utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie, att delas ut kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår att ingen utdelning på stamaktier lämnas för verksamhetsåret.

Vd Jakob Fyrberg skriver i rapporten att bolaget står redo för ett nytt förvärvsintensivt år. Företaget tittar på en notering av stam- och preferensaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista.


Emilshus, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter280,4182,653,6%
Förvaltningsresultat13185,653,0%
Nettoresultat468,9175,9166,6%
Resultat per aktie, kronor7,072,91143,0%
Substansvärde per aktie, kronor23,4816,6041,4%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]