Publicerat 22 september, 2021

Emilshus noterar preferensaktier till 27,6 kronor per aktie – sätter nya tillväxtmål

Fastighetsbolaget Emilshus ska notera preferensaktier till en kurs på 27,6 kronor per aktie på Nasdaq First North. I samband med noteringen har bolaget även satt nya tillväxtmål och riskbegränsningar. Det framgår av pressmeddelanden.

Första dagen för handel i preferensaktierna förväntas bli den 1 oktober och erbjudandet omfattar totalt 7,2 miljoner nyemitterade preferensaktier.

Emilshus väntas tillföras en bruttolikvid på cirka 200 miljoner kronor och om en övertilldelningsoption utnyttjas till fulla adderas ytterligare runt 30 miljoner kronor.

Bland investerarna i preferensaktierna finns PriorNilsson Fonder, Dansek Innvest och Bygg-Göta Göteborg Aktiebolag.

Emilshus strategi framöver är att växa både organiskt och via förvärv, med ett mål om att uppnå ett fastighetsbestånd på ett samlat värde om 10 miljoner kronor inom tre år.

Vidare ska belåningsgraden på lång sikt inte överstiga 65 procent.

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]