Publicerat 13 juni, 2022

Emilshus B-aktier börjar handlas på Nasdaq Stockholm i dag

Fastighetsbolaget Emilshus B-aktier börjar handlas på Nasdaq Stockholm i dag den 13 juni efter en nyintroduktion. B-aktierna handlas med kortnamnet EMIL B. Bolagets preferensaktier, som tidigare handlats på First North, flyttar samtidigt till Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna handlas med kortnamnet EMIL PREF.

Erbjudandet omfattade 27 miljoner B-aktier till teckningskursen 28 kronor per aktie, vilket vid fullteckning tillför bolaget 756 miljoner kronor före emissionskostnader. Ankarinvesterarna, däribland fastighetsbolagen Sagax och NP 3 Fastigheter, har åtagit sig att teckna 76 procent av erbjudandet. Emilshus A- och B-aktier värderas till 1,86 miljarder kronor före erbjudandet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]