[ Annons ]

Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 38,6 öre/kWh i augusti. Det är sex procent högre än föregående månad och fem procent lägre än motsvarande månad föregående år.
Publicerat 31 augusti, 2011

Elpriset steg sex procent i augusti

Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 38,6 öre/kWh i augusti. Det är sex procent högre än föregående månad och fem procent lägre än motsvarande månad föregående år.

Det nordiska elpriset styrs i stor utsträckning av mängden vatten i magasinen. Tack vare en nederbördsrik sommar har nu underskottet hämtats in och mildrar därmed risken för extremhöga elpriser.

[ Annons ]

– Det är bra för konsumenterna att vi äntligen fått en normalisering av den hydrologiska balansen. För ett år sedan vid samma tidpunkt hade vi ett underskott på cirka 20 TWh vilket är extremt. Även om det inte är särskilt roligt så hoppas vi på en regning höst för att få ännu lägre elpriser, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Svårigheten i att förutspå elprisutvecklingen på längre sikt kan bland annat förklaras av att den är mycket väderberoende. Elhandlarna som agerar på elbörsen följer vädret noggrant och elpriset på Nordpool avspeglar den senaste vädertrenden.

Utöver vädret är även kärnkraftstillgängligheten viktig för elpriset. Marknaden är väl insatt i de revisionsplaner som finns inplanerade och elpriset är anpassat utefter detta. Att kärnkraften är en central del i den nordiska produktionsapparaten gör att konsekvenserna av ett oförutsett stopp blir stora. Svårigheten består i att veta om något oförutsett kommer att inträffa.

Elskling.se har utifrån en sammanställning av elkontrakten på Nordpool* gjort en prognos över elkostnaden för ett villahushåll i Stockholm, med rörligt elpris och en årlig elförbrukning på 20 000 kilowattimmar, för kommande vinterhalvår (oktober 2011-mars 2012). Hushållets elkostnad förväntas bli åtta procent lägre än under motsvarande period föregående vinter. Det motsvarar cirka 1 400 kronor.

– Nu är det hög tid för hushållen att se över sitt elavtal inför vintern. Marknadspriset kan både stiga och falla. Konsumenterna måste fråga sig själva hur mycket risk de är villiga att ta i hushållet och välja ett lämpligt elavtal därefter, säger Faraz Azima.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]