Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt. I genomsnitt har avgifterna ökat med 4,7 procent under 2011 och med 31 procent de senaste fem åren. Det framkommer i årets Nils Holgerssonrapport.
Publicerat 21 juni, 2011

Elnätsavgifterna fortsätter öka

Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt. I genomsnitt har avgifterna ökat med 4,7 procent under 2011 och med 31 procent de senaste fem åren. Det framkommer i årets Nils Holgerssonrapport.

Nils Holgerssongruppen har jämfört elnätsavgifterna i Sveriges alla kommuner. Bakom rapporten står Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO som de senaste åren försökt få regeringen att bidra till en fungerande statlig övervakning och ett större konsumentinflytande.

[ Annons ]

Även om konsumenterna fritt kan välja elbolag så råder en monopolsituation eftersom konsumenterna inte fritt kan välja elnätsleverantör. Det är ett problem då elnätsavgiften stigit kraftigt de senaste åren. Regeringens nya uppdrag till Energimarknadsinspektionen att utreda skillnaderna mellan tätort och landsbygd är ett litet steg för att minska prisskillnaderna mellan landets kommuner.

I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med 4,7 procent 2011. Även 2010 och 2009 års Nils Holgerssonrapport visade på stora ökningar (8,5 procent 2010 samt 7,2 procent 2009). De senaste fem åren har elnätspriserna ökat med 31 procent i hela landet. Investeringar i näten förklarar en del av höjningen.

– Den kraftiga ökningen med 31 procent på bara fem år är en orimlig ökningstakt. Det är tydligt att Energimarknadsinspektionens övervakning av elnätspriserna fortfarande brister. Konsekvensen blir att konsumenterna på många håll drabbas av kraftiga och återkommande prishöjningar, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Nils Holgerssonrapporten visar att det finns stora prisskillnader mellan de olika nätföretagen. Det är framförallt E.ON, Vattenfall och Fortum som står för de stora avgiftsökningarna och de höga elnätsavgifterna. Regleringen för elnäten görs nu om och Sverige befinner sig i en så kallad mellanregleringsperiod. Energimarknadsinspektionen har fortfarande ett uppdrag att övervaka marknaden som utgör ett monopol där verksamheten är prisreglerad. De kraftiga prishöjningarna under de senaste åren visar att det finns ett alltför stort utrymme att höja avgiften utan att Energimarknadsinspektionen agerar.

Först 2012 träder en ny reglering i kraft. Då kommer en förhandsprövning av elnättarifferna ske, det vill säga myndigheten gör en prövning innan elnätsföretagen tillåts tillämpa sina tariffer. Tiden fram till dess har präglats av kraftiga prishöjningar och därmed en stor osäkerhet för konsumenterna.

– Om inte Energimarknadsinspektionen har ett tydligare konsumentperspektiv i sin granskning kommer det med den nya lagstiftningen att bli ännu större risk för orimliga avgiftsökningar, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]