[ Annons ]

Svenska elnätskunder kan komma att tvingas betala miljarder till elbolagen i efterhand. Högsta förvaltningsdomstolen avslår nämligen en överklagan av tidigare domar om orimliga elnätsavgifter.
Publicerat 24 mars, 2015

Elkunder kan tvingas betala miljarder i efterhand

Svenska elnätskunder kan komma att tvingas betala miljarder till elbolagen i efterhand. Högsta förvaltningsdomstolen avslår nämligen en överklagan av tidigare domar om orimliga elnätsavgifter.

Tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen överklagade i december en dom om elnätsföretagens intäktsramar. Idag meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att prövningstillstånd inte kommer att ges för att gå vidare med överklagan. Det innebär att tidigare domar kommer att fastställas.

[ Annons ]

Beslutet innebär att elnätsföretagen får rätt att ta ut uppemot 46 miljarder mer från kunderna för perioden 2012-2015 än vad Energimarknadsinspektionen ansåg var rimligt, genom att förskjuta summan till nästa avtalsperiod. Huruvida elnätsföretagen faktiskt kommer att kräva in retroaktiva betalningar återstår att se.

Elnätsföretagens ursprungliga begäran av elnätsavgifter uppgick till 183 miljarder kronor, medan Energimarknadsinspektionen ville begränsa ramarna till 150 miljarder kronor. Förvaltningsrätten gick på elnätsföretagens linje och beviljade uttag på en ännu högre summa: 196 miljarder kronor.

– Besluten ger faktiskt företagen möjlighet att ta ut 13 miljarder mer än de själva ansökt om. Det visar att prisregleringen är helt satt ur spel och att vi i praktiken har fri prissättning på en reglerad marknad säger Per Forsling, energiexpert hos Fastighetsägarna Sverige.

Elnätsverksamhet bedrivs idag i ett lagstadgat monopol där kunden kan inte välja leverantör och där priset är reglerat. I långdragna rättsprocesser har elnätsföretag överklagat tillsynsmyndighetens beslut om den totala intäkt som företagen tillåts ha under perioden 2012-2015.

För perioderna framåt finns nya möjligheter för ökat kundskydd, en ny lagstiftning klubbades av den förra regeringen. Men detaljerna i den nya lagstiftningen är inte fullt ut bestämda, vilket inte kan utesluta risken att utvecklingen fortsätter mot ännu högre elpriser.

– Kunderna är helt beroende av en kraftig övervakning av elnätföretagen. Tyvärr har myndigheten inte lyckats skydda kunderna säger Per Forsling.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]