[ Annons ]
Publicerat 8 april, 2022

Elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Fler elbilar och behovet av elbilsladdning gör att bostadsrättsföreningar och samfälligheter snabbt måste hitta laddlösningar som passar deras behov.

Vägen dit kan tyckas svår, men genom att följa några goda råd kommer du att få en bra lösning. Här är DEFAs råd till dig.

Genom att ta ett helhetsgrepp och utvärdera dagens och framtidens laddbehov, kan man planera för en rättvis och effektiv laddanläggning för alla. Det är vanligt att man inleder med ett fåtal laddpunkter för att sedan utöka när behovet uppstår.

I bostadsrättsföreningar och samfälligheter är det styrelsen eller föreningsstämman som har bestämmanderätt och det är där man tar beslut om laddsystemsleverantör, typ av lösning och hur betalningen ska ordnas.

Kom i gång med att hitta en gemensam laddlösning

En välplanerad gemensam lösning blir bättre och billigare för alla, och garanterar att du har kontroll över processen. För att säkerställa att alla kan ladda måste den tillgängliga elen fördelas rättvist.

Bilda en arbetsgrupp

En separat arbetsgrupp bidrar till en effektivare process. Gruppen bör ansvara för att sätta sig in i relevant information, kartlägga intressen, samla in offerter och kommunicera med styrelsen längs vägen. Gruppen bör ges ett tydligt mandat så att besluten fattas på ett korrekt sätt och arbetet inte stannar upp.

Genomföra kartläggning och förberedelse

De ansvariga bör först kartlägga intresset bland de boende och definiera behov och önskemål.
I samtliga fall bör infrastrukturen skapas för alla parkeringsplatser direkt, medan laddstationer endast behöver installeras på de parkeringsplatser för boende som vill ha det nu. Detta säkerställer att anläggningen skaleras korrekt när det gäller strömförbrukning och distribution, och lönar sig på sikt. Förberedd infrastruktur kommer också att göra det enkelt för boende som vill ha en laddstation senare.

Begär in offerter

För att få en laddlösning installerad måste du välja en laddsystemsleverantör och en installatör. Laddsystemsleverantören är den som levererar laddstationer samt administrations- och betallösningar, medan installatören är elektrikerföretaget som installerar laddstationerna och kringutrustningen.

Offerter kan erhållas både via laddsystemsleverantören och installatören. Vi rekommenderar att arbetsgruppen först sätter sig in i vilka leverantörer, lösningar och betalmodeller som finns. För att vara säker på att få bra offerter är det en god idé att kontakta leverantörerna direkt. De kommer att tillhandahålla inspektion och ta fram en offert i samarbete med en av deras installatörer i området.

Så här bedömer du offerterna

Vid bedömningen av priset är kostnaden för att etablera anläggningen bara en av de faktorer man måste beakta. För att komma fram till den bästa lösningen måste du också titta på vad priset blir för gemenskapen och för varje användare över tid, hur hög laddeffekten blir, och om lösningen kan utnyttja all tillgänglig effekt i byggnaden.

Säkerställ smart och rättvis fördelning av tillgänglig effekt

En sak du bör tänka på är hur lösningen drar nytta av den elektricitet som finns tillgänglig. Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter är oroliga över att elen inte kommer att räcka och att de ska behöva öka upp huvudsäkringen för att få en laddanläggning på plats. Smarta lastbalanseringslösningar gör dock detta onödigt i de allra flesta fallen.

De bästa av dessa lösningar säkerställer att du hela tiden kan dra nytta av den tillgängliga elen i hela ditt elsystem. Detta fungerar genom att lösningarna övervakar den totala elförbrukningen i realtid och dynamiskt kan distribuera den tillgängliga elen till laddanläggningen.
För att få en rättvis effektfördelning är det också viktigt att se till att alla kan ladda samtidigt och ha lika tillgång till el, även när alla parkeringsplatser får laddstation. Med rätt laddsystem får du en rättvis laddning, större flexibilitet, högre genomsnittlig laddeffekt och lägre infrastrukturkostnader.
Du bör också se till att du har möjlighet att sätta dina egna elförbrukningsgränser för anläggningen. Detta hjälper dig att undvika ökade tariffer genom att platta ut elförbrukningen på eftermiddagen och flytta laddningen till natten.

Säkerställ rättvis fördelning av utgifter

Ett av de vanligaste bekymren i samband med etableringen av elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter är att man måste betala för andras ladd- och strömförbrukning. När det gäller rättvis fördelning av elkostnader finns det två möjligheter. En vanlig lösning i mindre bostadsrättsföreningar och samfälligheter är att styrelsen själv läser av förbrukningen per användare och fakturerar varje boende själv. Men detta kan snabbt bli mer arbete än önskat. Alternativet är att varje användare faktureras av laddsystemsleverantören varje månad. Direktbetalning via appen är också möjlig.

För den som inte har elbil kommer parkeringsplats med tillgång till laddning även att höja bostadens försäljningsvärde.

För att säkerställa noggrann mätning av förbrukningen är det bäst om laddstationerna har MID-godkända energimätare. MID (Mätinstrumentdirektivet) reglerar mätinstrumentens noggrannhet. MID-godkända energimätare har en felmarginal på mindre än +/- 0,5 %.

Molnlösning eller lokal kontroll

Hur anläggningen sköts har mycket att göra med driftsäkerhet. Alla moderna laddsystem använder molnlösningar för vissa funktioner. Lokal hantering av eldistribution och kritisk funktionalitet för laddning ger bästa tillförlitlighet.

Trådlös eller trådbunden kommunikation i anläggningen

Vissa laddsystem för elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter använder trådlös kommunikation internt i anläggningen, medan andra använder trådbunden kommunikation. Trådlösa lösningar går något snabbare att installera, men trådbundna lösningar är mer tillförlitliga. Kommunikationskablarna läggs tillsammans med strömkablarna och ger därför ingen betydande ökning av den totala kostnaden.

Se till att laddstationerna ger utlovad effekt

Vissa laddstationer levererar inte den effekt de lovar. Laddning med högre effekt kan orsaka värmeutveckling inne i laddstationen, som i värsta fall kan bli en säkerhetsrisk. Vissa laddstationer löser detta problem genom att justera ned laddeffekten tills temperaturen sjunker (derating). Detta ökar naturligtvis också den tid det tar att ladda bilen och kan vara frustrerande för boende som behöver en högre effekt för att möta deras laddbehov.

Kontrollera med laddsystemsleverantören eller installatören om laddstationerna i offerten använder derating vid laddning på den maximala effekt som anges i offerten. Laddstationer som inte använder derating under normala förhållanden ger bättre förutsägbarhet för användarna.

Se över de statliga stöden för att bygga laddstationer

För att påskynda laddinfrastrukturen för laddsystem i Sverige kan bostadsrättsföreningar ansöka Ladda bilen-bidrag. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. Det är en god idé att sätta sig in i bidraget och dess regler redan innan installationen är påbörjad.  Ansökan hanteras av Naturvårdsverket. Läs mer om hur du ansöker om bidraget här.

Läs mer om våra  laddlösningar för bostadsrättsföreningar och samfälligheter och be om en offert från oss!

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]