[ Annons ]

Elbilsladdning seglar in som nyhet på Riksbyggens hållbarhetslista.
Publicerat 21 februari, 2022

Elbilsladdning hett ämne för brf:er

Effektivare belysning toppar Riksbyggens lista över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder under 2021. Men årets nyhet på listan är elbilsladdning.

Riksbyggen, som förvaltar cirka 4400 bostadsrättsföreningar, har sedan 2010 samlat in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför. I topp på Riksbyggens lista över hållbarhetsåtgärder ligger inventering och byte av ljuskällor inom- och utomhus följt av effektivisering av värmesystemet.  

I många bostadsrättsföreningar finns nu elbilsladdning på agendan tack vare att elbilsanvändningen ökat. Det syns nu för första gången på listan, där installation av laddstation för elbilar kommer in på plats nummer tio.

[ Annons ]

– Stigande elpriser och en ökad medvetenhet i bostadsrättsföreningarna att bidra till ökad hållbarhet gör att energiåtgärderna är glödheta just nu. När allt fler skaffar elbil sätts fokus på en av flaskhalsarna – möjligheten att ladda bilen, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

En utmaning är begränsning i fastighetens elkapacitet, både på den totala kapaciteten och på den del av elnätet som matar de planerade laddstationerna. Det är inte heller alla laddstationer som stödjer den öppna standard som finns för att kommunicera med laddstationen. Riksbyggen arbetar just nu på med en central upphandling för att kunna erbjuda kunderna framtidssäkra lösningar inom elbilsladdning.

– Vi märker ett stort tryck, många hör av sig och vill ha hjälp. Att handla upp elbilsladdning är inte helt enkelt eftersom det finns många fallgropar gå i och en viktig uppgift för oss som fastighetsförvaltare är att guida föreningarna, säger Mari-Louise Persson, miljö- och energichef på Riksbyggen.

Att det är stort intresse för energiåtgärder avspeglar sig i listan. Riksbyggen ser en stor potential i att minska energianvändningen i byggnader.

–  Energimyndighetens sektorsstrategier pekar på en effektiviseringspotential om 20-25 procent och det är kul att många åtgärder genomförs i bostadsrättsföreningarna som bidrar till minskad energianvändning, säger Mari-Louise Persson.

Fler än 6 av 10 bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon grön åtgärd om ett statligt stöd införs, enligt en undersökning som Riksbyggen gjort. Därför efterlyser Riksbyggen ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

– Det finns en stark vilja hos många bostadsrättsföreningar att göra gröna åtgärder och mycket görs redan idag, säger Karolina Brick.

Under pandemin ökade intresset för plantering av växter som blommar hela året, en nyhet på fjolårets lista.

– Intresset för plantering håller i sig och finns kvar på årets lista vilket både är kul och bra för planeten. Hållbarhet är både stort och litet. Små åtgärder som alla kan genomföra får i slutänden också en stor påverkan på miljön, säger Karolina Brick.

Riksbyggens topplista/bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder

1. Inventering och byte av ljuskällor, inom- och utomhus

2. Effektivisering av värmesystemet*

3. Välkomna nya medlemmar.

4. Utse miljö- och energiansvarig

5. Förbättrat skyltningen i källsorteringsrummet

6. Byte av gamla tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan.

7. Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor.

8. Träffas dagtid i sociala aktiviteter

9. Planterat växter som blommar hela säsongen

10. Installerat laddstation för elbilar

*I Effektivisering av värmesystemet ingår kontroll av temperatur, driftsövervakning och injustering av värmesystem

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]