[ Annons ]

Publicerat 23 mars, 2020

Elbilar innebär nya risker

Antalet elbilar ökar snabbt. Bra för miljön, men också förenat med vissa risker. Elbilarnas batterier kan i vissa fall både öka risken för brand och göra bränderna mer svårsläckta.

Om lithiumjonbatterier i elbilar utsätts för våld i samband med kollision, kan elektrolyten i batterierna börjar koka, berättar Torbjörn Carnebo på Södertörns Brandförsvarsförbund.

[ Annons ]

– När temperaturen når någonstans mellan 120 och 200 grader inleds ett icke-reversibelt förlopp som kallas termisk rusning som kan sluta med att battericellen börjar brinna.

Ett sådant brandförlopp kan dröja lång tid efter en kollision. Därför rekommenderar Södertörns Brandförsvarsförbund att en elbil som krockat i hög fart inte tas in på en verkstad på minst 48 timmar. Helst ska man vänta två veckor.

– Tyvärr kan man heller inte alltid se om batteriet är skadat eftersom det som kallas Battery Management System som ska varna för fel också kan ha skadats samtidigt, säger Torbjörn Carnebo.

Ytterligare en fara är de mycket farliga gaser som frigörs vid en brand, exempelvis cyanid och väteflorid. En del räddningstjänster har därför bestämt att man inte alls går in där batterier brinner. På Södertörn har man valt en begränsning på 20 minuters närvaro per person. Det innebär att bränder i elbilar inte kan släckas som vanliga bilbränder.

– Idag finns inga lagkrav kring de här frågorna, men flera myndigheter är engagerade i saken bland annat Boverket och Elsäkerhetsverket berättar Torbjörn Cannebo. Han tror att lagkrav kommer komma i framtiden. På Södertörns Brandförsvarsförbunds hemsida finns rekommendationer som kopierats av räddningstjänster på flera andra håll i landet.

TIPS FÖR ATT ÖKA SÄKERHETEN KRING ELBILAR

  • Ladda utomhus i den mån det går.
  • Använd laddstationer, inte vanliga 220-voltsuttag. Det är inte farligt för bilen att använda 220 volt, men det utsätter uttagen för en risk.
  • Om laddstationerna ska vara inomhus behöver de placeras så nära utgången som möjligt, för att brandkåren lätt ska komma åt.
  • Sätt gärna upp en skylt utanför om att det finns utrymmen för elbilsladdning inne i garaget.
  • Håll dig uppdaterad. Forskning pågår och kunskapsläget förbättras. Det går exempelvis att boka föreläsningar av Torbjörn Carnebo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]