[ Annons ]

Sedan 2001 har den svenska befolkningen vuxit med sju procent, men elanvändningen har minskat med fem procent. Under 2012 fortsatte trenden, och landets totala elanvändning landade på 143 TWh.
Publicerat 20 december, 2013

Elanvändningen fortsatte minska under 2012

Sedan 2001 har den svenska befolkningen vuxit med sju procent, men elanvändningen har minskat med fem procent. Under 2012 fortsatte trenden, och landets totala elanvändning landade på 143 TWh.

Trots normala temperaturer fortsatte Sveriges elanvändning att minska under 2012, framför allt inom tillverkningsindustrin. Den sammanlagda elanvändningen under fjolåret landade på 143 TWh – en betydande minskning sedan år 2001 då användningen uppgick till 150 TWh. Det visar den definitiva statistiken för el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning från Energimyndigheten.

[ Annons ]

Samtidigt som Sveriges elanvändning minskar har den installerade effekten i elsystemet ökat med över 10 procent. Därmed har kraftbalansen, det vill säga den installerade effekten i relation till efterfrågan, stärkts påtagligt.

Installerad effekt i samtliga kraftslag var år 2012 37,8 GW jämfört med 33,8 GW år 2001. Vindkraftens installerade effekt har mer än tiofaldigats – från 0,3 GW till 3,5 GW. Dessutom har kraftvärmens installerade effekt ökat med nästan 45 procent. År 2001 låg siffran på 2,9 GW och år 2012 var siffran 4,2 GW.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]