[ Annons ]

Foto: Schneider Electric
Publicerat 29 november, 2017

Ekonomi hinder för digitalisering

Schneider Electric frågade 125 fastighetsbolag om digitalisering av deras fastigheter. Två tredjedelar av företagen önskar att deras fastigheter var mer uppkopplade, men att det handlar om ekonomi, visar en ny rapport.

En av anledningarna till att många fastighetsbolag valt att inte digitalisera sina fastigheter är ekonomi. Hela 66 procent av de bolag som inte nått ända fram i sin digitaliseringsprocess anger bristande ekonomiska resurser som orsak till att man inte har kopplat upp fler fastigheter.

[ Annons ]

– Ironiskt nog är det bristande resurser som står i vägen för att genomföra besparande åtgärder. För många bolag är en satsning på smarta och uppkopplade lösningar en stor investering men det behöver inte alltid vara så. Faktum är att våra byggnader redan i dag sitter på mycket information som är outnyttjad. Det handlar inte alltid om att göra en stor investering utan att för en mindre peng få hjälp att dra nytta av sina redan uppkopplade produkter för att nå maximal effektiviseringspotential, säger Christer Sjöström, chef för affärsområdet Ecobuildings på Schneider Electric.

Nästan hälften av de tillfrågade företagen menar samtidigt att uppkopplade fastigheter är ett sätt att bli en mer attraktiv arbetsplats. En tredjedel anger konkurrensfördelar som den största drivkraften. Runt hälften anser att den största besparingen som kan göras vid en digitalisering handlar om energiförbrukning.

– Omkring 75 procent av en byggnads livstidskostnad går till drift och underhåll och det stämmer att besparingspotentialen är väldigt stor inom energiförbrukning. Men många missar att underhållskostnaderna utgör en nästan lika stor del av driftsbudgeten som energikostnaderna. Oftast används dessa medel ineffektivt i väntan på att något ska gå sönder. Med en mer förebyggande strategi kan även underhållskostnaderna minska kraftigt, säger Christer Sjöström.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]