[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 9 september, 2021

Ekonomi ett hinder vid digitalisering

Bristande ekonomiska resurser är det största hindret för en digitalisering av fastigheter. Det framgår av en färsk undersökning bland 125 representanter från fastighetsbranschen.

Rapporten ”Smarta fastigheter – trendrapport 2021” är utförd av Navet Analytics, på uppdrag av Schneider Electric. Respondenterna är driftschefer, energiansvariga, fastighetschefer och tekniska chefer i 125 privata, regionala och kommunala fastighetsbolag. 80 procent av dem har investerat i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och hantering av sina fastigheter de senaste tre åren. Hela 95 procent av dem uppger att de vill digitalisera ytterligare, men att bristen på ekonomiska resurser hindrar dem att ta nästa steg i digitaliseringen av beståndet. 

– Ett bevis på att AI ökar besparingspotentialen är att de som under en längre tid aktivt arbetat med energioptimering och därmed har nått sina besparingsmål, med AI nu upplever nya möjligheter till besparing, säger Björn Thulin, systemarkitekt på Schneider Electric. 

[ Annons ]

Det område som är i störst behov av ytterligare digitalisering är energiövervakning, hos såväl kommunala och regionala fastighetsbolag som privata kontor.

Regionala fastighetsbolag sätter även kameraövervakning högt upp på listan, medan kommunala fastighetsbolag vill satsa på värme och ventilation i framtiden, som exempelvis styrning av inomhusklimat och luftflöden i skolor. 

– Olika fastighetsägare har olika prioriteringar. Det finns en del skillnader mellan att äga och förvalta kommunala eller regionala fastigheter och kommersiella fastigheter. Planerna för ägande kan ofta ha ett längre tidsperspektiv när det gäller kommunala och regionala fastigheter, vilket ger större incitament att genomföra investeringar tidigt för att kunna tjäna in sin investering, säger Björn Thulin.

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]