Elnätsföretagen har det senaste året höjt sina avgifter med 4,7 procent för lägenhetskunder med elvärme. Avgifterna har dock höjts mindre än förra året. Det framgår av en första analys från Energimarknadsinspektionen (EI), som nästa år avgör om höjningarna under 2011 är rimliga eller inte.
Publicerat 27 april, 2011

EI granskar elnätsföretagens avgifter

Elnätsföretagen har det senaste året höjt sina avgifter med 4,7 procent för lägenhetskunder med elvärme. Avgifterna har dock höjts mindre än förra året. Det framgår av en första analys från Energimarknadsinspektionen (EI), som nästa år avgör om höjningarna under 2011 är rimliga eller inte.

Eftersom elnätsföretagen drivs som monopol har EI till uppgift att granska deras avgifter. Företagen har rätt att ta ut kostnader för drift och underhåll samt en rimlig avkastning, men ska kunna visa att de effektiviserar sin verksamhet och har en god leveranskvalitet.  De avgifter som företagen tar ut i år granskas under 2012.

[ Annons ]

Samtliga 173 elnätsföretag har rapporterat sina avgifter till EI. En första analys visar att företagen höjt sina avgifter med 4,7 procent för lägenhetskunder, 7,7 procent för villakunder utan elvärme och 5,2 procent för kunder i villa med elvärme. Jämförelsen avser skillnaden mellan 1 januari 2011 och 1 januari 2010.

Det finns stora variationer i hur enskilda kunder påverkas, från sänkta avgifter på drygt 2 procent till höjningar som är närmare 55 procent. En tydlig tendens kan urskiljas. Det är att lägenhetskunderna i år fått lägre höjningar än majoriteten av villakunderna. Förra året var det tvärtom.

Prisläget för nätavgifterna varierar beroende på vilket nätföretag man som kund har. Den billigaste nätavgiften för en lägenhetskund är nu 720 kronor per år exklusive moms medan den dyraste är 2 509 kronor. Motsvarande siffror för en villa med elvärme är 3 328 kronor för den billigaste avgiften och 8 616 kronor för den dyraste avgiften. Årets avgifter är inte granskade, men tidigare granskningar har visat att skillnaderna beror på många olika saker. Bland annat har ledningslängd, geografi och markförhållanden stor betydelse för vad det kostar att driva nätet. Andra faktorer är effektivitet och företagens avkastningskrav.

EI har särskilt studerat prisökningarna hos de tre största nätföretagen E.ON, Fortum och Vattenfall. För hushållskunder har E.ON det senaste året genomfört lägre höjningar än genomsnittet för landets nätföretag. Fortums höjningar följer genomsnittet, medan Vattenfall höjt betydligt mer.

Granskningen av nätföretagens avgifter sker för närvarande i efterhand. De avgifter som företagen tar ut av kunderna i år granskas under 2012 och jämförs då med de kostnader som företagen haft för att driva sina nät. 2011 är också det sista året som avgifterna granskas i efterhand. Nästa år övergår Energimarknadsinspektionen till att i förväg besluta om hur stora intäkter varje företag får ha under en fyraårsperiod.

Under 2011 utgör nätavgiften cirka 18 procent av den sammanlagda elkostnaden för en normal villakund. Moms och skatter uppgår till cirka 39 procent av den sammanlagda elkostnaden medan resterande 43 procent utgörs av elpriset.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]