Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 31 mars, 2020

Efterlyser tydliga regler för hyresstödet

Flera praktiska frågor återstår att lösa kring det hyresstödspaket regeringen presenterade förra veckan. Samtidigt uppmanar Fastighetsägarna att utreda förutsättningar för stöd under det tredje kvartalet i år.

I det ytterligare stödpaket som regeringen beslutade om i förra veckan finns en tillfällig rabatt för hyreskostnader. Ett stöd i syfte att underlätta och påskynda en tillfällig nedsättning av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Regeringen har avsatt 5 miljarder kronor till lokalhyresgäster inom hotell, restaurang och handel.

[ Annons ]

Något som välkomnades av Fastighetsägarna.

– Situationen är akut och därför försöker fastighetsägare och drabbade hyresgäster över hela landet finna möjligheter att hantera omständigheterna på ett för alla hållbart sätt. Vi bedömer att det föreslagna stödet kommer att underlätta detta arbete, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Regelverket för stödet väntas vara på plats tidigast den 8 april i år. Flera praktiska frågor återstår att lösa

Reinhold Lennebo berättar att han för en ständig dialog med medlemsföretag och där  finns frågor som vilka branscher som omfattas av stödet, hur hyreskostnader definieras och hur utbetalningen ska kunna ske.

– Vår målsättning är att förutsättningar ska bli så tydliga som möjligt för både hyresvärdar och lokalhyresgäster. Vi uppmanar också regeringen att redan i dagens läge se över förutsättningar för stöd under det tredje kvartalet i år, säger Reinhold Lennebo.

Intervjuad i Svt berättar, Peter Sörman, vice VD och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Mittnord, att det dykt upp fall där företag utnyttjar situationen för att pressa fastighetsägare.

– Det gäller stora kedjor som nu säger upp sina kontrakt för att pressa fram en bättre hyra och det är ju kanske inte de som behöver hjälpen bäst idag.

Kan hyresstödet ytterligare spä på en sådan tendens?
– Det är svårt att uttala sig generellt. Men det är såklart alltid så att när nya situationer uppstår så utnyttjas det för att stärka den egna positionen, säger Reinhold Lennebo.

Något som uppenbarligen redan skett. Men Reinhold Lennebo tror att det trots allt är och kommer att vara undantagen.

– Vi vill, och där för vi nära samtal med Visita och Svensk Handel, att detta arbete ska ske i en dialog. Vi ska hjälpas åt så att vi kan ta hem de här fem miljarderna som regeringen erbjudit så rättvist som möjligt. Mitt intryck är också att de flesta, både på kund- och fastighetsägarsidan, hanterar detta med ömsesidig respekt, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]