Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), finansminister Elisabeth Svantesson (M) samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vid tisdagens presskonferens.
Publicerat 19 mars, 2024

Efterlyser prioritering av energieffektivisering

Det saknas en mer aktiv roll för fastigheter och en tydligare kurs mot effektivisering. Det är reaktioner från branschen när regeringen presenterade en ny riktning för energipolitiken.

En kraftig kursomläggning jämfört med de senaste åren. Så sammanfattade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) den energipolitiska inriktningspropositionen som presenterades under tisdagen.

Regeringen ställer upp tre mål för energipolitiken. Mest krut lades på planeringsmålet för ”proaktiv utbyggnad”. Det handlar om att till år 2045 klara att bygga upp elproduktion och elnät som ska stå pall för ungefär dubbelt så mycket el som dagens nivåer. Ett elbehov på om minst 300 terawattimmar – enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari en utbyggnad av kärnkraft motsvarande tio nya storskaliga reaktorer.

[ Annons ]

Mål två är ett leveranssäkerhetsmål och mål tre handlar om en översyn av målet för energieffektivisering.

Inriktningen mot ett mer robust energisystem välkomnas av Fastighetsägarna. Men Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, tycker att det saknas en viktig del.

– Genom ökad lokal energiproduktion och energilagring kan elsystemet bli mer robust och motståndskraftigt. Fastighetsbranschen kan bidra till ökad energiproduktion genom fler och större solcellsanläggningar, säger Rikard Silverfur.

Han menar att energisystemet kan bli mer robust om om fastighetsägare kan ta en mer aktiv roll. Byggnader kan bli en stötdämpare för att hantera de svängningar som uppstår sett över året beroende på hur behov och konsumtion av energi ser ut. 

– Genom att sprida ut elkonsumtionen över dygnet kan belastningen på elnäten fördelas jämnare. Detta minskar behovet av att bygga ut elnäten. Fastighetssektorn kan bli en flexibilitetsresurs och komplettera fjärrvärme och kraftvärme, genom att bygga ut energilager som kan används vid hög efterfrågan. Ta bort skatt på solel på stora tak och utveckla snabbspår för energigemenskaper och flexibilitetsmarknader, säger Rikard Silverfur. 

Något mål för energieffektiviseringen presenteras inte i propositionen.

– Regeringen bör ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur en långsiktig finansiering av ett nytt program för energieffektivisering kan genomföras för att minska energiförbrukning, säger Rikard Silverfur.

Även från Installatörsföretagen kommer kritik att regeringen skjuter på energieffektiviseringsmålet.

– Kraftfull energieffektivisering är det dolda kraftslaget som vi kan använda här och nu. EU fortsätter att ställa allt högre krav på att medlemsländerna ska energieffektivisera fastigheter. Och bara sektorn för bostäder och service har potential att minska sin energianvändning med över 50 TWh genom energiffektivisering, vilket motsvarar ungefär 30 procent av Sveriges totala elproduktion, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

Han ser det dock som positivt att regeringen går fram med en proposition för att förenkla tillståndsgivningen för elnätsutbyggnaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]