En ny undersökning bland landets största fastighetsägare visar att en minskning av efterfrågan på lokaler är att vänta de svenska fastighetsbolagen.
Publicerat 5 oktober, 2011

Efterfrågan på lokaler krymper

En ny undersökning bland landets största fastighetsägare visar att en minskning av efterfrågan på lokaler är att vänta de svenska fastighetsbolagen.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har låtit intervjua trettio av landets hundra största fastighetsägare om trender i efterfrågan på olika typer av lokaler. Slutsatsen blev att en svagare efterfrågan på såväl butiks- som industrilokaler väntar de kommersiella fastighetsbolagen framöver. Drygt en fjärdedel av de intervjuade ser också detta som den enskilt största risken för sitt fastighetsbolag. Nära hälften av de tillfrågade tror dock att efterfrågan på bostäder kommer att öka det närmsta året.

[ Annons ]

När det gäller butikslokaler tror 13 procent på en minskning det kommande året, medan bara tio procent tror på en ökning. För industrilokaler är siffrorna 10 respektive sju procent.

För kontorslokaler är fastighetsägarna mer optimistiska. Där tror tjugo procent av de tillfrågade på en ökning och bara två procent på en minskning.

På bostadsfronten ser ingen fastighetsägare någon minskning i intresse det närmsta året. Närmare hälften tror däremot på en ökning.

I undersökningen, som gjordes i mitten av augusti, tillfrågades fastighetsägarna också om vilka de största riskerna för deras företag är för nuvarande. Den sviktande efterfrågan på lokaler nämndes då som den näst största risken efter ökade kostnader för finansiering eller höjda räntor. När undersökningen gjordes i fjol såg endast 12 procent av fastighetsägarna lokalfrågan som en risk för deras verksamheter.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]