[ Annons ]

Fastighetsägarna Syd vänder sig direkt till hyresgäster om hyreshöjning. Foto: Fastighetsägarna Syd
Publicerat 30 november, 2016

Efter strandningarna – Fastighetsägarna Syd låter de boende avgöra hyreshöjning

Efter de massiva strandningarna i hyresförhandlingarna vänder sig Fastighetsägarna Syds medlemsföretag nu direkt till sina hyresgäster för att låta dem avgöra om årets föreslagna hyreshöjning är skälig.

Fastighetsägarna Syd har strandat hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen i 27 kommuner i södra Sverige. Totalt berörs 38 500 lägenheter.

[ Annons ]

Istället för att lämna över till Hyresnämnden att ta ställning till om de hyresnivåer som Fastighetsägarna Syd yrkar på är rimliga kommer nu medlemsföretagen att låta hyresgästerna själva fälla avgörandet.

– Vi väljer att ta direkt kontakt med våra medlemsföretags hyresgäster. Det är mer naturligt att prata direkt med dem än att dra igång en lång och utdragen process i Hyresnämnden, säger Susanne Rikardsson, vd, Fastighetsägarna Syd.

För att informera hyresgästerna skickas ett informationsblad ut om den föreslagna hyreshöjningen tillsammans med den kommande hyresavin.

– De föreslagna höjningarna på cirka en procent tror jag att de allra flesta tycker är fullt rimlig att betala för att hålla fastigheterna i gott skick. Det ligger i allas intresse att hålla en rimlig och jämn takt i hyresutvecklingen. Både våra medlemsföretag och deras kunder – hyresgästerna – behöver veta vad hyran blir när vi går in i det nya året, säger Susanne Rikardsson.

De berörda hyresgästerna ställs nu inför två alternativ. Antingen att acceptera höjningen, då genom att betala beloppet på den nya hyresavin. Eller att motsäga sig hyreshöjningen, då betalar hyresgästen det ursprungliga hyresbeloppet.

– Vi skickar med ett informationsblad tillsammans med de nya hyresavierna. Vi uppmanar alla hyresgäster att läsa det noga och fatta sitt beslut i frågan. Våra medlemsföretag behöver höja hyran för att kunna bibehålla den standard, service och underhåll som de erbjuder sina hyresgäster idag, säger Susanne Rikardsson.

I brevet informeras de boende om att de inte riskerar att bli uppsagda i det fall de inte accepterar den föreslagna höjningen.

Här kan du läsa det bifogade brevet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]