Publicerat 16 mars, 2021

Effnetplattformen gör omvänt förvärv av Tessin

Effnetplattformen, holdingbolaget för Effnet, förvärvar crowdfundingspecialisten Tessin, som alltså genom detta tar bakvägen till börsen.

Effnetplattformen köper 61 procent av aktierna i Tessin genom att förvärva Stronghold Invest och NFT Ventures 1 KB aktieposter. Övriga aktieägare får samma erbjudande. Betalning sker genom aktier i Effnetplattformen. Villkoret är att Nasdaq First North ger tummen upp för transaktionen.

Sammanlagt kommer Tessins aktieägare att erbjudas 95,1 miljoner aktier i Effnetplattformen. De existerande ägarna i Effnetplattformen kommer således att äga cirka 8,5 procent. Effnetplattformen kommer också att köpa cirka 2 procent vilket gör att ägarandelen blir cirka 10,5 procent.

Tessin kommer också att genomföra en riktad nyemission till kvalificerade investerare i samband med affären.

Effnetplattformens nuvarande verksamhet drivs vidare genom Effnetplattformen Holding, ett bolag som kommer att knoppas av till aktieägarna och noteras på Nasdaq First North.

Tessin hade vid utgången av förra året närmare 55 000 registrerade medlemmar.

Tidsplan för affären

Mars 2021Bolagsbeskrivning samt ansökan om åternotering av Tessin lämnas in till Nasdaq Stockholm
April 2021Kallelse till extra bolagsstämma i Effnetplattformen
Maj 2021Extra bolagsstämma i Effnetplattformen
Maj 2021Utdelning av Effnetplattformen Holding
Maj 2021Teckning och tilldelning av vederlagsaktierna till säljarna samt för kontantemissionen till Effnetplattformen Holding
Maj/juni 2021Teckningsperiod för vederlagsaktierna till övriga aktieägare i Tessin
Juni 2021Tilldelning av Vederlagsaktierna till övriga aktieägare i Tessin

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]