[ Annons ]

I höstens budgetproposition tar regeringen initiativ för att komma till rätta med bostadsbristen. Bland annat genom att förenkla byggreglerna för studentboende, korta länsstyrelsens handläggningstider för överklaganden och förändra regelverket för andrahandsuthyrning. Fastighetsägarna och Studentbostadsföretagen välkomnar initiativen.
Publicerat 20 september, 2012

Effektiviserad planprocess och förenklade uthyrningsregler

I höstens budgetproposition tar regeringen initiativ för att komma till rätta med bostadsbristen. Bland annat genom att förenkla byggreglerna för studentboende, korta länsstyrelsens handläggningstider för överklaganden och förändra regelverket för andrahandsuthyrning. Fastighetsägarna och Studentbostadsföretagen välkomnar initiativen.

I Sveriges storstadsregioner råder i dag stor bostadsbrist och speciellt svårt är det för unga som vill etablera sig på arbetsmarknaden. I regeringens budgetproposition föreslås att Boverket får i uppdrag att se över regelverket som styr byggandet av studentbostäder för att kunna förenkla de byggregler som finns. Något som välkomnas av Studentbostadsföretagen.

[ Annons ]

– Studentbostadsbranschen har länge påtalat behovet av en omfattande regelöversyn för att bättre kunna anpassa byggandet efter studenternas faktiska behov. Att dessutom koppla ihop det med ett stöd för produktutveckling är givetvis väldigt positivt, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

I propositionen föreslås också ett stöd på 50 miljoner kronor till innovativt byggande för bostäder för unga under 2013 till 2016. Man vill även se över byggprocesserna och handläggningstiderna för överklagande av kommuners beslut enligt plan- och bygglagen. För att lösa de långa handläggningstiderna och korta processerna föreslås att länsstyrelserna ska tilldelas 30 miljoner kronor på år under 2013-2016 för att kunna öka sina resurser.

Regeringen vill också sänka fastighetsavgiften för flerfamiljshus och förlänger undantaget från fastighetsavgift till 15 år vid nyproduktion av bostäder.

– Sänkningen av fastighetsavgiften för flerfamiljshus och att undantaget vid nyproduktion förlängs är viktiga steg mot en fullständig avveckling av fastighetsskatten för hyresfastigheter, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna.

Samtidigt vill regeringen sänka bolagsskatten till 22 procent något som Fastighetsägarna tycker är positivt. Men de ser samtidigt en risk med att sänkningen kopplas till begränsningar för internräntor.

– Det är positivt att regeringen vill sänka bolagsskatten men vi oroas över att sänkningen kopplas till begränsningar av avdragsrätten för internräntor. Utformningen av de nya reglerna skapar en osäkerhet för företagen och kan därmed bidra till att nödvändiga investeringar uteblir, säger Reinhold Lennebo.

För att stimulera privat personer att hyra ut bostäder de inte behöver vill regeringen bland annat att uthyraren ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina kapitalkostnader för bostaden, fastighetsägaren ska inte behöva uppge skäl till uthyrning och uppsägningstiden ska kortas för hyresgästen men förlängas för hyresvärden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]