Byråkratisk energi-(in)effektivitet? Snarlika uppgifter kan behöva tas fram på fyra olika sätt, vid fyra olika tidpunkter för tillsyn av fyra olika myndigheter.
Publicerat 15 februari, 2018

”Effektivisera regelverken för effektivisering”

Detta funkar inte längre. Fyra separata regelverk ställer krav på redovisning av ofta samma energieffektiviseringsåtgärder. Det menar Fastighetsägarnas Rikard Silverfur och Näringslivets Regelnämnds August Liljeqvist som kräver bättre samordning.

Behovet energieffektiviseringsåtgärder är stora. Men så är också behovet av lättnader i regelbörda och byråkratiskt krångel.

[ Annons ]

Inte minst när kommuners miljöhandläggare i sin tillsyn av fastighetsägares egenkontroll allt oftare börjat ställa krav på energikartläggning. En övertolkning av Miljöbalken menar Rikard Silverfur.

Att det finns tydliga och skarpa regelverk har de ingenting emot. Däremot det resursslöseri som uppstår när de ofta behandlar samma sak och att tillsynen sedan utförs av fyra olika myndighetsfunktioner.

Det är en diger lista som Fastighetsägarna tillsammans med andra näringslivsorganisationer sammanställt via Näringslivets Regelnämnd. Totalt 72 förslag till förbättringar inom olika regelområden. Här märks bland annat: ”Öka samordningen och tillåt återanvändning av uppgifter mellan Energideklarationer och Energikartläggning i stora företag.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]