22 sekunder fritt fall... Det handlar inte om att Jan van Stam och hans kollegor störtar rakt mot marken, utan om en så kallad parabolflygning med ESA (European Space Agency). Det som sker kan liknas vid en bollskastbana, eller som att åka berg- och dalbana med ett Airbusplan. Först gör planet en kraftig stigning där gravitationen ökar, sen slår man av motorerna så att planet faller fritt varvid gravitationen inne i planet blir nära noll under en kort stund. Flygningen sker i höst från Bordeaux. Foto Tommy Andersson.
Publicerat 5 april, 2018

Effektivare solceller med tyngdlös forskning

För en stund kommer solcellsforskarna vid Karlstads universitet att sväva i tyngdlöshet. Syftet är att utveckla effektivare solceller.

Att installera solcelleri samband med en stor ombyggnad har mer eller mindre blivit standard. I regel handlar det då om rader av solpaneler med maximal solexponering placerade på taket. I princip skulle hela byggnaden kunna integreras med solceller. Men då måste priset ner. Under flera år minskade priset på konventionella kiselsolceller mycket kraftigt. Men den kurvan har nu planat ut. Men det finns andra typer av solceller som kan tryckas eller målas på nästan vilket material som helst. Det handlar om polymera solceller som är baserade på organiska molekyler.

[ Annons ]

Det är något som Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet, studerar.

– Den här typen av solceller finns redan idag, exempelvis integrerade i tyget på ryggsäckar så att du kan ladda mobilen när du är ute i skogen. Men de är inte lika långlivade och effektiva som kiselsolceller. Men om vi lyckas få dem mer stabila skulle de kunna målas direkt på exempelvis takpannor, säger Jan van Stam.

Nyligen beviljades solcellsforskarna vid Karlstads universitet ett tvåårigt bidrag på totalt 4,1 miljoner kronor från Rymdstyrelsen. Detta för att kunna göra experiment i ett flygplan där man skapar så kallad mikrogravitation.

Jan van Stam betonar att det inte handlar om att tillverka själva solcellen ute i rymden, ty det vore ytterst opraktiskt och dyrt. Utan det handlar om experiment för att studera solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts till elektricitet.

– Det vill säga det aktiva lagrets övergång från lösning till fast, tunn film. När man tar bort gravitationen går fasseparationen, när de lösta ämnena separeras från varandra, långsammare och det är då möjligt att studera hur materialets struktur förändras mer i detalj.

Med andra ord kan man säga att det fria fallet med det enorma Airbus-planet ger Jan van Stam och hans kollegor en möjlighet att studera denna viktiga process i slowmotion.

– På så vis hoppas vi få en insikt om hur den här processen sker och därmed kunna styra den bättre, säger Jan van Stam.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]