Centralstationen i Stockholm renoverades nyligen med CM-metoden.
Publicerat 4 april, 2018

Effektiv renovering med delad entreprenad

Att projektleda byggprocessen genom Construction Management gör det möjligt att dela upp byggprojektets delar på flera olika entreprenader. Det bidrar till ökad konkurrens och en större kostnadseffektivitet.

Construction Management, eller CM, kallas den genomförandemetod som branschföreningen CM-bolagen förespråkar. Syftet med att använda metoden är att beställaren ska kunna styra sitt byggprojekt och genom delad entreprenad använda sig av fler leverantörer, vilket både ger en ökad konkurrens och blir mer kostnadseffektivt.

[ Annons ]

– Beställaren får en bättre översikt över hela processen genom att använda sig av en CM-konsult. Dessutom kortas byggprocessen eftersom fler entreprenader kan handlas upp och olika aktiviteter påbörjas parallellt. Man kan till exempel börja med rivning och grundläggning samtidigt som man projekterar resten, säger Stefan Dahlgren, ordförande för CM-bolagen.

Branschföreningen CM-bolagen fungerar som en sakkunnig och opartisk organisation med syftet att öka förståelsen för hur beställaren kan dela upp entreprenaden för sitt bygg- eller renoveringsprojekt.

– Genom att delprojekten handlas upp av en CM-konsult istället för en totalentreprenör skapas en större konkurrens både när det gäller pris och kvalitet.

Två av de renoveringsprojekt som nyligen genomförts med metoden är de omfattande renoveringarna av Fotografiska och Centralstationen i Stockholm.

– CM-metoden gjorde det möjligt att styra och leda projekten till ett resultat som var anpassad för kommande förvaltning. Beställaren och CM-organisationen fungerade som ett team i genomförandet vilket också gav beställaren stor kontroll och insyn i arbetet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]