[ Annons ]

Castellums solelsanläggning på Stångjärnsgatan 10 i Uppsala där det finns plats för mer.
Publicerat 14 september, 2020

Effektgräns för solceller dubbleras

I sin höstbudget föreslår regeringen att effektgränsen för när skatt på mindre solenergianläggning tas ut höjs från 255 kW till 500 kW.

Många hade hoppats på helt slopad energiskatt för egenproducerad el. Istället ser det ut att bli en höjning av gränsen till 500 kW. Det är en del i den satsning på grön omställning som regeringen, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna , presenterar i höstbudgeten.

– Det är välkommet att regeringen släpper sin tidigare hållning kring 255 kW-gränsen för skatt på egenkonsumerad förnybar energi. Den nya gränsen på 500 kW leder till lönsamhet för fler och större anläggningar men vi anser att gränsen bör slopas helt, vilket en granskning från i somras ger stöd för, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

[ Annons ]

Den svenska gränsen på 255 kW för energiskattebefrielse för solel har regeringen motiverat mad att vi annars skulle bryta mot EU:s statsstödsregler. Andra EU-länder har dock ingen storleksgräns.

Därför har man från flera fastighetsbranschen länge tryckt på för att få bort denna begränsning. Man menar att begränsningen sätter stopp för att utnyttja potentialen på de stora taken till fullo.

För en tid sedan, intervjuad i Dagens Industri, såg det ut som att finansminister Magdalena Andersson (S) såg ut att öppnar dörren för att slopa skatteregeln. Henrik Saxborn, vd för fastighetsbolaget Castellum, hörde till dem som jublade då. Nu är han hyfsat nöjd.

– Kanske ingen rungande applåd, men givetvis välkomnar vi beslutet. Det är ett steg i rätt riktning mot vad vi tycker är det riktiga, alltså en total skattebefrielse utan tak. Då slipper Sverige skilja ut sig som kanske det enda land där solelproduktionen är begränsad, säger Henrik Saxborn.

Han säger att man nu på Castellum behöver analysera hur man ska anpassa sig till de nya reglerna. Men han tror inte att en höjd skattegräns till 500 kW gör någon större skillnad.  

– Jag är övertygad om att detta kommer att förändras, att ta bort skatten är oundvikligt. Men jag är samtidigt orolig för att utvecklingen saktas ned. Vi på Castellum har ett ambitiöst solelprogram med målet att bygga minst hundra stora solcellsanläggningar på befintliga byggnader fram till år 2025. Vi ställer gärna upp i en fortsatt dialog med regeringen om både solenergi och hållbarhet som helhet, säger Henrik Saxborn.

Johan Öhnell, ansvarig Solelkommissionen och ordförande Solkompaniet, gläds åt att regeringen har lyssnat, men tycker ändå att det blev en halvmesyr.

– Det blir ett halvt steg som är väldigt olyckligt. Nu väljer man att hitta på en ny gräns, istället för att använda sig av principen att egenanvänd el i en och samma byggnad ska vara befriad från energiskatt. Andra EU-länder inför inte nya gränser, utan tar bort dem.

Johan Öhnell har svårt att se vad som skulle motivera den gräns på 500 kW som nu satts. Och han hoppas att den är borta när det är dags för riksdagen att fatta beslut. Fastighetstidningen har inte lyckats nå ansvarig minister, men erfar via en tjänsteperson att i tolkningen av EU:s regler för statsstöd även måste ta hänsyn till det enskilda landats utformning av skatteregler, som att vi i Sverige har ett elcertifikatsystem. Regeringens slutsats blev att en helt slopad gräns skulle kunna vara ett brott mot reglerna för statsstöd.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]