[ Annons ]

Publicerat 26 maj, 2020

Effekten av pandemin i stadskärnorna kartläggs

Att färre människor rör sig på gatorna vet vi redan. Nu kartlägger Fastighetsägarna tillsammans med HUI Research försäljningsutvecklingen för olika branscher i stadskärnorna.

I Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research, kartläggs Sveriges samtliga 107 stadskärnor. I den årliga rapporten mäts utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service.

Just nu är det stor efterfrågan på kunskap om vilket avtryck Coronakrisens har satt i stadskärnornas ekonomiska liv. Därför kommer årets Cityindex att kompletteras med unika prognoser för hur omsättningen har påverkat stadskärnorna under första halvåret 2020.

[ Annons ]

– År 2020 kommer inte att likna något annat år. Nödvändiga myndighetsrestriktioner i virusbekämpningens spår har skapat stora sår i våra stadskärnor. För att få en så skyndsam och bra återhämtning som möjligt behöver vi också kunna dra slutsatser om vilket erbjudande framtida stadskärnor ska ha. Vi gör vi en extra satsning i årets Cityindex för att ge fastighetsägare, kommuner och andra intressenter i stadskärnan ett kvalitativt beslutsunderlag för stadsutveckling, dialoger och innovation, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm.

Därför kommer årets rapport, utöver ordinarie data för utfallet 2019, att presentera hur besöksflödena till stadskärnorna har förändrats under våren 2020 och prognoser för hur försäljningen i stadskärnorna har påverkats av coronakrisen under samma period. Dessutom kommer stadskärnornas framtidsutsikter i spåren av krisen att behandlas.

I årets Cityindex, kommer även stadskärnornas geografiska avgränsningar att uppdateras med hjälp av bland annat ny tätortsstatistik från SCB. Det innebär att rapporten kommer visa hur stadskärnorna har förändrats över tid.

– Stadskärnornas nya avgränsningar är väldigt intressanta eftersom vi då till exempel skulle kunna se hur lokala stadsutvecklingsprojekt har utvidgat en stadskärna, säger Helena Olsson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]