Publicerat 4 november, 2020

Eastnine ska dubbla fastighetsvärdet på drygt tre år

Fastighetsbolaget Eastnine ska dubbla fastighetsvärdet till 700 miljoner euro vid slutet av 2023. Det framgår av en ny affärsplan och nya mål.

Vad avser lönsamhet ska förvaltningsresultatet öka till 25 miljoner euro i årstakt baserat på fjärde kvartalet 2023.

Avkastning på eget kapital bör uppgå till 10 procent över tid, medan utdelningen över tid ska motsvara minst 50 procent av förvaltningsresultatet efter avdrag för skatt.

När det kommer till skuldsättningen ska belåningsgraden uppgå till max 60 procent, ihop med en soliditet om minst 35 procent.

Eastnines fastighetsdrift ska dessutom vara koldioxidneutral vid utgången av 2030. Andelen gröna hyresavtal ska öka.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]