Publicerat 17 februari, 2021

Eastnine ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet och höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Eastnine redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet. Även hyresintäkterna och vinsten för perioden är högre i förhållande till fjolårets samma period och utdelningen föreslås höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 5,3 miljoner euro (4,2).

Driftnettot uppgick till 5,0 miljoner euro (3,8).

Förvaltningsresultatet uppgick till 3,1 miljoner euro (1,7).

Resultatet före skatt var 40,6 miljoner euro (20,8).

Resultatet efter skatt blev 37,5 miljoner euro (19,6), en ökning med 91,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,73 euro (0,93), vilket innebär en ökning med 86,0 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 3,00 euro (2,70).

Eastnine, MEURQ4-2020Q4-2019Förändring
Resultat före skatt40,620,895,2%
Nettoresultat37,519,691,3%
Resultat per aktie, EUR1,730,9386,0%
Utdelning per aktie, EUR3,002,7011,1%

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]