Publicerat 14 juli, 2021

Eastnine ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Eastnine redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 5,4 miljoner euro (4,5), en ökning med 20 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 4,9 miljoner euro (4,0), en ökning med 22,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2,8 miljoner euro (2,2), en ökning med 27,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 7,2 miljoner euro (10,7). Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner euro (9,7). Orealiserade värdeförändringar av fastigheter var 1,5 miljoner euro (5,3). Realiserade värdeförändringar och utdelningar från investeringar var 3,9 miljoner euro (0).

Resultat per aktie hamnade på 0,46 euro (1,70). Substansvärde per aktie låg på 14,9 euro, upp från 14,6 euro vid årsskiftet.

Eastnine, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter5,44,520,0%
Driftöverskott4,94,022,5%
Förvaltningsresultat2,82,227,3%
Resultat före skatt7,210,7-32,7%
Nettoresultat6,19,7-37,1%
Resultat per aktie, EUR0,461,70-72,9%
Substansvärde per aktie, EUR14,9

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]