Publicerat 14 juli, 2021

Eastnine ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet (upppdatering)

(uppdatering av ser text som tillkommit efter substansvärdet)

Fastighetsbolaget Eastnine redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 5,4 miljoner euro (4,5), en ökning med 20 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 4,9 miljoner euro (4,0), en ökning med 22,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2,8 miljoner euro (2,2), en ökning med 27,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 7,2 miljoner euro (10,7). Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner euro (9,7). Orealiserade värdeförändringar av fastigheter var 1,5 miljoner euro (5,3). Realiserade värdeförändringar och utdelningar från investeringar var 3,9 miljoner euro (0).

Resultat per aktie hamnade på 0,46 euro (1,70). Substansvärde per aktie låg på 14,9 euro, upp från 14,6 euro vid årsskiftet.

Eastnine skriver i rapporten att man nu breddar sig genom att även förvärva premiumlogistikfastigheter.

"E-handeln har ökat kraftigt i Baltikum och därmed också intresset för logistikfastigheter. Diversifieringen innebär fortsatt hög avkastningsnivå, men till lägre risknivå. Direktavkastningsnivån för logistikfastigheter i Baltikum följer samma nedåtgående trend som vi sett i Sverige. Fortfarande är dock avkastningsnivån högre för logistik än för kontor och avkastningsnivån för båda fastighetstyperna är signifikant högre än i Sverige. Den nya investeringsinriktningen stärker Eastnines tillväxtmöjligheter", skriver vd Kestutis Sasnauskas.

Nettouthyrningen var negativ under perioden vilket hängde samman med att Danske Bank flyttat ut ur en fastighet, ett beslut som Eastnine uppger var väntat.

Eastnine, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter5,44,520,0%
Driftöverskott4,94,022,5%
Förvaltningsresultat2,82,227,3%
Resultat före skatt7,210,7-32,7%
Nettoresultat6,19,7-37,1%
Resultat per aktie, EUR0,461,70-72,9%
Substansvärde per aktie, EUR14,9

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]