Publicerat 4 november, 2020

Eastnine fastställer målen för det långsiktiga incitamentsprogramet LTIP 2020

Fastighetsbolaget Eastnine uppger i ett pressmeddelande att styrelsen har fastställt målen för LTIP 2020, bolagets långsiktiga incitamentsprogram.

Tilldelningen sker baserat på prestation och är villkorad av i vilken utsträckning prestationsvillkoren uppfylls jämfört med av styrelsen fastställda minimi- och maximinivåer för måluppfyllnad under relevanta mätperioden.

Det finns tre prestationsvillkor och samtliga representerar en tredjedel av den totala tilldelningen av prestationsaktier för LTIP 2020. Dessa redogörs nedanför.

Villkor 1
Utvecklingen av bolagets avkastning på eget kapital, dvs. genomsnittligt resultat i relation till genomsnittligt eget kapital, under perioden 1 juli 2020-30 juni 2023. Maximinivån: 12 procent per år Miniminivån: 8 procent per år

Villkor 2
Storleken på bolagets fastighetsförvaltningsresultat under perioden 1 april 2023-30 juni 2023. Maximinivån: 5,75 MEUR (motsvarar 23 MEUR i årstakt) Miniminivån: 5,00 MEUR (motsvarar 20 MEUR i årstakt)

Villkor 3
Percentilrankningen av bolagets totalavkastning, dvs. genomsnittlig aktiekursutveckling inklusive utdelningar, under perioden 1 april 2020-30 juni 2023 i förhållande till en grupp av jämförbara bolag ("Referensgruppen") bestående av 20 europeiska fastighetsbolag. Maximinivån: Totalavkastning motsvarande övre kvartil i referensgrupp Miniminivån: Totalavkastning som median i referensgrupp.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]