I slutet av förra året tecknade E.ON och Täby kommun ett koncessionsavtal om att låta E.ON bygga ut fjärrvärmen i Täby kommun. Nu står det klart att E.ONs produktionsanläggning kommer att ligga i Arninge.
Publicerat 23 januari, 2012

E.ON bygger fjärrvärmeverk i Arninge

I slutet av förra året tecknade E.ON och Täby kommun ett koncessionsavtal om att låta E.ON bygga ut fjärrvärmen i Täby kommun. Nu står det klart att E.ONs produktionsanläggning kommer att ligga i Arninge.

– Att vi fått klart med tomten i Arninge innebär att vi kommit ett steg närmare byggstart, säger Mikael Källgren, projektchef på E.ON Värme Sverige. Under våren ska vi vara i full gång med arbetet att bygga anläggning och fjärrvärmenät, och i höst planerar vi att ansluta de första fjärrvärmekunderna.

[ Annons ]

– Vi ser mycket positivt på att arrendet av tomten nu är klart så att E.ON nu med full kraft kan påbörja utvecklingen av fjärrvärmen i Täby, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Produktionsanläggningen kommer att ha en kapacitet på 100 GWh och eldas med pellets, briketter och flis. Den biobränslebaserade fjärrvärmen kommer att ersätta uppvärmning med olja och el och bidrar därmed till minskade koldioxidutsläpp i kommunen.

– Med fjärrvärmeverket i Arninge kan vi snabbt komma igång med leveranserna av fjärrvärme, säger Mikael Källgren. Nästa steg är att bygga en kraftvärmeanläggning som har kapacitet för ännu större expansion. Den planerar vi uppföra vid Hagby i norra delen av Täby kommun.

Fjärrvärmeverket i Arninge byggs och ägs av E.ON medan fjärrvärmenätet, som byggs ut i etapper, ägs av Täby kommun. Under en övergångstid kommer E.ON att ha exklusiv leveransrätt till nätet, därefter öppnas det för konkurrens.

– Vi ställer oss positiva till en ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden och hela vårt samarbete med Täby kommun bygger på att fjärrvärmenätet öppnas upp för andra aktörer, säger Mikael Källgren.

Fjärrvärmenätet byggs ut till flerbostadshus och områden med lokaler och industri. Ett sammanhängande nät beräknas vara klart 2015. Fjärrvärmenätet ska även ha anslutningspunkter till närliggande kommuners fjärrvärmenät. Därigenom kan Täbynätet kopplas samman med andra fjärrvärmenät i regionen och bidra till att öka andelen förnybar energi i Stockholmsregionen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]