Publicerat 13 februari, 2017

E-mathandeln upp 30 procent

Livsmedelsförsäljningen på nätet ökade med 30 procent under 2016 – något lägre än prognosen om 38 procent.

Siffror från Svensk Digital Handel visar att livsmedelsförsäljningen på nätet ökade med 23 procent under fjärde kvartalet 2016 jämfört med fjärde kvartalet 2015. Tillväxten för middagslösningarna landade på 4 procent, vilket kan jämföras med lösplockets ökning med 39 procent under kvartalet.

[ Annons ]

Totalt ökade livsmedelsförsäljningen på nätet med 30 procent under 2016, vilket var lägre än prognosen om 38 procent.

– När vi summerar helåret visar det sig att 2016 blev ytterligare ett år med stark tillväxt för den digitala mathandeln. Även om vi inte nådde den högt ställda prognosen är en årlig tillväxttakt på 30 procent bland de starkare i e-handeln, säger Jonas Ogvall, vd på Svensk Digital Handel, och fortsätter:

– Tillväxten under det fjärde kvartalet var splittrad. Middagslösningarna uppvisade en av de lägsta tillväxttakterna vi har uppmätt i D-food Index, samtidigt som lösplocket gick fortsatt starkt. Det är fortfarande för tidigt att dra några definitiva slutsatser av detta. Det kommer att bli mycket intressant att följa hur marknaden formas under 2017.

Försäljningstillväxt Q4 2016 Helåret 2016
Middagslösningar 4 % 15 %
Lösplock 39 % 44 %
Totalt 23% 30%

Fakta: D-food Index

D-food Index är en återkommande kvartalsrapport från Svensk Digital Handel om livsmedelsförsäljningen över nätet. Rapporten tas fram i samarbete med HUI Research som ansvarar för insamling och kvalitetssäkring av data.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]