Publicerat 20 juni, 2024

E-handeln ökade kraftigt under maj

Köpknapparna på möbel- och elektroniksajter används allt flitigare. Svensk Handels E-handelsindikator för maj månad visar på en ökning med 29 procent jämfört med maj 2023.

Mycket tyder på att handeln är på väg att återhämta sig, vilket HUI rapporterade om nyligen. Nu förstärks det av Svensk Handels E-handelsindikator, som för maj månad uppvisar det starkaste utvecklingstalet under en enskild månad sedan mars 2021.

Delvis beror de positiva siffrorna på att försäljningen på nätet utvecklades svagt både 2022 och 2023 vilket ger ytterligare skjuts till utvecklingen procentuellt sett.

[ Annons ]

Men motsats till tidigare under året är den främsta förklaringen inte att fler e-handlar, utan att konsumenterna köper dyrare saker. I synnerhet gäller detta kapitaltunga branscher som möbler och hemelektronik som utvecklats påfallande starkt.

– Det är en urstark e-handelsindikator som sannolikt påverkats av att många svenskar fick sin skatteåterbäring under perioden. Mer pengar i plånboken har möjliggjort inköp av kapitalintensiva varor som möbler och hemelektronik, kategorier som de senaste åren haft en tuff utveckling. Det återstår att se om den positiva utvecklingen fortsätter, men hittills i år går e-handeln betydligt bättre än de två senaste åren, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Han noterar dock lite smolk i bägaren, då antalet konsumenter som e-handlar från utlandet är relativt omfattande.  Var femte konsument uppger att de handlade från en utländsk hemsida i maj.

11 procent av de tillfrågade konsumenterna hade handlat från Temu och/eller Shein, som saknar en harmoniserad konsumentskyddslagstiftning på marknader inom EU.

– Krasst innebär detta risk för att även svenska konsumenter drabbas. Svensk Handel ser allvarligt på det faktum att konkurrens idag inte kan sägas ske på lika villkor. Att stora e-handelsföretag från tredje land, i detta fall Kina, tillåts agera som om reglerna inte gäller för dem skadar den svenska handeln och dess konkurrenskraft. I förlängningen riskeras både svenska arbetstillfällen och skatteintäkter. Både handlare och konsument förlorar på denna utveckling, säger Per Ljungberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]