[ Annons ]

Hur står det egentligen till med företagarklimatet för fastighetsägare? Dessvärre tämligen dystert, enligt en ny undersökning från Fastighetsägarna GFR, som visar att index nått botten sedan mätningarna startade år 2006.
Publicerat 4 februari, 2014

Dystert klimat för fastighetsföretag

Hur står det egentligen till med företagarklimatet för fastighetsägare? Dessvärre tämligen dystert, enligt en ny undersökning från Fastighetsägarna GFR, som visar att index nått botten sedan mätningarna startade år 2006.

Fastighetsägarna GFR har för åttonde året i rad låtit Demoskop ta reda på hur det står till med fastighetsföretagarklimatet i 20 kommuner. Undersökningen granskar hur fastighetsföretag upplever kommunens engagemang i utvecklingen av centrum, de allmänna kommunikationerna, kommunens hantering av plan- och byggärenden, det allmänna näringslivsklimatet och kontakten med politiker och tjänstemän. Sammanlagt har 1100 företag medverkat i undersökningen.

[ Annons ]

I årets undersökning är det tydligt att allt färre ser dagens hyresnivåer som tillväxtskapande. Detta är sannolikt en naturlig följd av den på många orter svaga hyresutvecklingen under 2013, menar David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR.

– Sedan tidigare har en rad oberoende utredningar fastslagit att bruksvärdessystemet skapar bostadsbrist. Att så få fastighetsföretag ser hyresnivåerna som en tillväxtmöjlighet är ytterligare en indikation på att dagens hyressättningssystem behöver ses över, säger han.

Fastighetsföretagarindex är ett sammanfattande mått på de lokala förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet. De 14 faktorer som mäts ger tillsammans en bild av kommunens styrkor och svagheter ur de lokala fastighetsföretagens perspektiv. I 2013 års undersökning ligger det genomsnittliga indexet för samtliga 20 städer på 92 vilket är en försämring jämfört med föregående år. Det är den lägsta noteringen sedan undersökningarna inleddes 2006. Den övergripande trenden för samtliga undersökta kommuner har varit stadigt negativ sedan 2007.

Här upplevs fastighetsföretagarklimatet som bäst:
Parantesen anger index från 2012 års undersökning

Värnamo 98 (98)

Karlstad 98 (95)

Borås 97 (95)

Alingsås 92 (90)

Längst ner på listan placerar sig:

Uddevalla 87 (92)

Mölndal 88 (91)

Göteborg 88 (90)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]