[ Annons ]

Umeva, Umeå vatten och avfall AB, höjer VA-taxan till sommaren. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär det en höjning med nära 8 000 kronor per år 17,5 procent.
Publicerat 4 maj, 2012

Dyrare vatten i Umeå

Umeva, Umeå vatten och avfall AB, höjer VA-taxan till sommaren. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär det en höjning med nära 8 000 kronor per år 17,5 procent.

På grund av investeringar som måste genomföras höjs Umeås VA-taxa med i genomsnitt med 20 procent. Tanken är att taxan bättre ska spegla verkliga kostnader i verksamheten. I dag är den rörliga avgiften för spillvatten lägre än den rörliga avgiften för dricksvatten, trots att det kostar betydligt mer att rena spillvatten än att producera dricksvatten.

[ Annons ]

– Vi på Umeva underhåller och bygger ständigt för vårt växande Umeå och eftersom många av anläggningarna nu är åldersstigna krävs stora investeringar de närmsta åren. Bara om- och utbyggnationen vid avloppsreningsverket på Ön är en enskild investering på 550 miljoner kronor, säger vd Tomas Blomqvist.

Enligt bolagets beräkningar kommer Umeås VA-taxa även efter höjningen ligga under riksgenomsnittet i den undersökningen ”Nils Holgersson” (kostnadsjämförelser inom fastighetsbranschen).

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]