[ Annons ]

Straffavgift om en fastighet saknar grovsoprum. Det kan bli följden om förslagen i Stockholms stads utkast till ny avfallsplan för Stockholm går igenom.
Publicerat 3 september, 2012

Dyrare utan grovsoprum

Straffavgift om en fastighet saknar grovsoprum. Det kan bli följden om förslagen i Stockholms stads utkast till ny avfallsplan för Stockholm går igenom.

Ett av målen i förslaget till ny avfallsplan för Stockholm stad är att skapa bättre tillgänglighet för hushållen att bli av med sitt avfall. Grovsoprum i flerbostadshus gör att även den som saknar bil på ett enkelt sätt kan lämna grovsopor, skriver man i planen. Därför föreslås ”differentierade taxor” för flerfamiljshus med respektive utan grovsoprum. Sara Haasmark, Expert förvaltningsutveckling, har skrivit Fastighetsägarnas remissvar. Hon ställer sig frågande till förslaget. Dels för att det troligen inte leder till att avfallsmängden minskar, som är ett av de överordnade målen. Dels menar hon att det är orättvist att införa strafftaxor på fastigheter som inte har fysiska möjligheter till grovsoprum.

[ Annons ]

– Tänk om det i Stockholm fanns återvinningscentraler ÅVC dit man kunde ta sig utan bil och där det dessutom skulle finnas möjlighet att lämna och hämta fungerande saker för återbruk.  Eller om det fanns miljöbilar som åkte runt för att samla in både sorterat avfall och fungerande saker, säger hon på Fastighetsägarbloggen.

Arbetsmiljöskäl gör att utvecklingen går mot mer maskinella hämtningar. I sitt remissvar skriver Fastighetsägarna att ständigt skärpta arbetsmiljökrav inte är en realistisk utveckling, och att en utökning av maskinell sophämtning måste bygga på att fler aktörer än fastighetsägarna tar finansiellt ansvar.

– Att skriva en så här luddig avfallsplan som inte tydligt specificerar vilket ansvar som faller på vilken part gör det lätt för kommunen att sätta vilka kostnader som helst på fastighetsägarna. Och vi kan inte acceptera att ytterligare kostnader för avfallshantering anslås våra medlemmar, säger Sara Haasmark.

Efter remissrundan ska Trafikkontoret lägga fram det slutgiltiga förslaget den 22 november. En ny avfallsplan ska sedan kunna antas av Kommunfullmäktige innan årets slut.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]