[ Annons ]

I Helsingfors har forskare sett att exklusiva nybyggen påverkar hela bostadsmarknaden. Nu efterfrågas mer forskning för att veta om samma sak gäller på andra platser, till exempel i svenska städer. Foto: Shutterstock
Publicerat 21 oktober, 2021

Dyra nybyggen startar flyttkedjor

En ny finsk studie visar att nybyggda bostäder i dyra områden, som säljs till marknadspriser, kan skapa flyttkedjor som gynnar de som bor i billigare områden. Forskarna tror att kunskapen kan vara användbar för politiker som ansvarar för bostadsfrågor.

I Finland, precis som i många andra länder, har det debatterats om exklusiva nybyggda bostäder enbart gynnar hushåll med god ekonomi. En grupp forskare vid finska VATT, statens ekonomiska forskningscentral, har studerat statistik som visar hur folk har flyttat i Helsingfors mellan åren 2010–2019. Forskarnas fokus har legat på nybyggda fastigheter runt centralstationen i centrala Helsingfors.

– Även om de här bostäderna är dyra och de som köper dem har pengar så flyttar de här människorna från någonstans. Genom att följa flyttkedjorna såg vi att tillkomsten av nya dyra bostäder hade effekt i områden med lägre priser också, säger Oskari Harjunen, forskare vid Aalto universitetet.  

[ Annons ]

Oskari Harjunen har gjort studien tillsammans med Cristina Bratu och Tuukka Saarimaa, alla verksamma vid Aalto universitetet. I studien följde forskarna flyttkedjor. Någon flyttade in i ett nybyggt hus och sålde i sin tur sin gamla bostad till en annan person. Därefter följde forskarna flyttkedjan i sammanlagt sex steg. De såg att även om den första köparen köpte en dyr nybyggd bostad så förekom det ofta andra prissegment en bit in i kedjan.

– Flyttkedjor som initierats av de nya centralt belägna husen når även medel- och låginkomstkvarter. Det innebär att utbudet av lägenheter i dessa områden ökar på grund av flyttkedjan. Ett större utbud kan också sänka priserna, säger Oskari Harjunen.

Nu tror forskarna att de här resultaten kan vara användbara för politiker som ansvarar för bostadsfrågor.

– Att förstå hur nya centrala fastigheter gynnar medel- och låg-inkomsthushåll genom en kedjemekanism är avgörande för lokala politiker. För de som i slutändan fattar beslut om var man ska tillåta nybyggnation, och i vilken omfattning, säger Oskari Harjunen.

Den här sortens studie har även genomförts i ett antal städer i USA, med liknande resultat. Något som förvånade de finska forskarna eftersom Finland och USA skiljer sig mycket åt demografiskt. Enligt Oskari Harjunen skulle det vara bra om liknade studier gjordes i fler länder också.

Frågan är om slutsatserna från Helsingfors går att använda på den svenska bostadsmarknaden?

– Det är svårt att svara på eftersom den svenska bostadsmarknaden skiljer sig från den finska. Framförallt är den svenska hyresmarknaden annorlunda. I Helsingfors är det relativt lätt att hyra bostad, vilket många nyinflyttade gör. Men studien skulle kunna hjälpa svenska politiker eftersom den här sortens flyttkedjor kan finnas i Sverige också. Det borde testas i svenska förhållanden, säger Oskari Harjunen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]