1,7 meters takhöjd och 18 olika nivåer på golvet i den ursprungliga källaren på fastigheten Vildmannen 7, på Biblioteksgatan i Stockholm, uppfyller inte dagens byggnadskrav. För att få högre takhöjd tvingades man gräva ytterligare ca 1,5 meter ner i marken. Det innebär att man nu behöver utföra gjutarbeten under grundvattennivån. Foto: Erik Cronberg
Publicerat 23 november, 2020

Dykare gör historisk räddningsaktion i city

I november 2017 drabbades fastigheten Vildmannen 7, på Biblioteksgatan i Stockholm, av en omfattande brand. Nu har arbetet att bygga upp ett helt nytt modernt innandöme inletts. En inte helt okomplicerad manöver.

Fyrtio meter upp i luften är vyn över Biblioteksgatans branddrabbade fastighet Vildmannen 7 slående. Här finns nästan bara ”skalet” kvar av det som en gång var den pampiga byggnaden som 1885 ritades av den framstående arkitekten Erik Josephson.

[ Annons ]

Det pågår ett omfattande arbete med att tömma innandömet på det material som skadades i branden. Varje dag fraktas cirka 20 containrar ut med rivningsmaterial som lyfts ut med byggkranen. Lasten i en container motsvarar cirka 10 ton rivningsmaterial; det är ett omfattande arbete som inte heller får störa stadslivet utanför i allt för stor utsträckning.

I släckningsarbetet efter branden blev det stora rök- och vattenskador i fastigheten vilket gjorde att hela innandömet totalförstördes. Tack och lov kunde den spektakulära fasaden i roslagssandsten räddas, och för att snabbt stötta upp den fick man använda provisoriska fackverk stående på körpålar för att i en akut första fas skydda fasaden från att rasa. Under våren 2020 ersattes dessa med nya fackverk som är pålade ned i berget för att stötta fasaden så den kan stå för sig själv när allt innanför rivs. 

Rivningsarbetet har pågått sedan början av juni 2019. En del av arbetet genomförs mitt i natten, framförallt av logistikskäl för att inte vara i vägen för människor som rör sig i området, men också för att inte störa kontor och butiker som ligger bredvid.

Det som nu utgör marken innanför fasaderna var en gång i tiden det gamla källargolvet.

– Här hittade vi ett gammalt bankvalv som funnits i fastigheten. De tjocka betongväggarna har vi fått borra i för att sedan kunna frakta ut i mindre delar, berättar John Lethenström, chef fastighetsutveckling på Hufvudstaden som ägt fastigheten sedan 1918.

Det råder full aktivitet på Biblioteksgatan innanför fasaden i roslagssandsten som tillhör fastigheten Vildmannen 7. I början av 2023 väntas den nya fastigheten vara klar för inflytt. Foto: Erik Cronberg

På marken står något som liknar en snökanon. Det är en vattendimkanon som används för att minska byggdammet under rivningsarbetet.

Källarväggarna är murade av stora granitblock som var för sig väger cirka två till tre ton. För att såga isär granitblocken krävs en stor klinga.

– Det är fascinerande när man tänker på att man klarade av att bygga med de här stenblocken för hand i slutet av 1800-talet. Dessutom var det ett rekordbygge på den tiden som stod klart redan efter 2–3 år, säger John Lethenström.

Det är ett varsamt arbete att utföra en ny grundläggning för den befintliga fasaden. Varje fönsteröppning är unik och kräver att uppbyggnaden av fastigheten anpassas därefter. Det är ojämnt lite varstans, vilket inte är så konstigt med tanke på fastighetens ålder.

– I källaren hade vi 18 olika nivåer på golvet. Marken under har varit av varierande karaktär. Där borta i ena änden har vi lera, och där, på andra sidan är det berg, säger John Lethenström och pekar.

Källaren hade tidigare en takhöjd på cirka 1,7–1,8 meter, vilket med dagens mått är alldeles för lågt. Därför ska golvet sänkas för att ge en bättre takhöjd. Det innebär att man kommer genomföra en undervattensgjutning för den nya grunden – ett ovanligt arbete som kräver stor precision för att grundvattennivån inte ska sänkas under träpålarna så att de utsättas för luft, vilket kan få dem att ruttna. Arbetet utförs av dykare med samma teknik som används när man gjuter brofästen.

Det har varit ett omfattande arbete att rädda den gamla fastigheten och att dessutom bygga nytt utefter fasadens alla vinklar, fönster och vrår. I början av 2023 planeras den nya fastigheten Vildmannen 7 att vara klar för inflyttning. Det blir då en blandning av kontor, bostäder och handel som tar plats.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]